Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvor langt vi er kommet med at behandle ansøgninger om handicaptillæg

Hvis vi kan træffe afgørelse ud fra de oplysninger, du har vedhæftet i din ansøgning om handicaptillæg, får du svar cirka 1-2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen. I forbindelse med studiestart i august/september, har vi modtaget et øget antal ansøgninger. Sagsbehandlingstiden kan derfor være længere. 

Hvis vi har behov for at indhente supplerende lægefaglig dokumentation for at kunne træffe afgørelse i din sag, vil du modtage en besked i din e-Boks om det. I disse situationer ligger sagsbehandlingstiden på gennemsnitligt 4 måneder. Det betyder, at vi kan afgøre nogle ansøgninger i løbet af 1 måned, mens andre kan tage mere end 4 måneder.

Status på behandling af sager den 25. marts 2020

Sagstype

Vi har behandlet sager modtaget

Ansøgninger om handicaptillæg
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk/i e-Boks

8. september 2019

Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Kronologisk sagsbehandling

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem.

At nogle ansøgninger om handicaptillæg har en længere sagsbehandlingstid end andre skyldes,  at det tager tid at indhente nye lægefaglige oplysninger. Har vi bedt om yderligere oplysninger for at kunne vurdere din erhvervsevne, vil du ikke komme bag i rækken. Din ansøgning vil stadig blive behandlet i forhold til den dato, du søgte om handicaptillæg.

Klager - sagsbehandlingstid

Hvis du klager over en afgørelse, tilstræber vi at svare dig inden for 4 uger. Vi kan enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen og hente nye oplysninger eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.