Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvor langt vi er kommet med at behandle ansøgninger om handicaptillæg

Har du vedlagt tilstrækkelig dokumentation til din ansøgning om handicaptillæg, får du typisk svar cirka 4-5 måneder efter, vi har modtaget den.

Har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation, vil du få besked i din e-Boks. Sagsbehandlingstiden er i de tilfælde typisk 7 måneder.

Sagsbehandlingstid

Sager, med fyldestgørende dokumentation, afgør vi typisk på:

4-5 måneder

Sager, hvor der mangler dokumentation, afgør vi typisk på:

7 måneder

Se diagram over processen, når du søger handicaptillæg her.

Vi modtager særligt mange ansøgninger i august og september. Søger du i de måneder eller derefter, vil der højst sandsynligt gå længere tid, inden du hører fra os.

Du kan tilføje dokumentation til din ansøgning

Du kan altid tilføje ny dokumentation til din ansøgning om handicaptillæg. Vi har brug for aktuel lægefaglig dokumentation – giv os også gerne besked, hvis du skifter behandlingssted eller starter/afslutter et behandlingsforløb, mens du venter på svar på din ansøgning. Ny dokumentation kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden.

Har du adgang til din journal via sundhed.dk, kan du hente dokumentation der. Du kan sende din dokumentation til os via Digital Post fra borger.dk/fra e-Boks.

Status på behandling af sager den 18. oktober 2021

Sagstype

For sager, hvor vi har hentet yderligere
dokumentation, er vi nået til:

Ansøgninger om handicaptillæg

17. januar 2021

Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Kronologisk sagsbehandling

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem.

Nogle ansøgninger om handicaptillæg har en længere sagsbehandlingstid end andre, fordi det tager tid at hente nye lægefaglige oplysninger. Har vi bedt om yderligere oplysninger for at kunne vurdere din erhvervsevne, vil du ikke komme bag i rækken. Din ansøgning vil stadig blive behandlet i forhold til den dato, du søgte om handicaptillæg.

Sagsbehandlingstid for klager

Hvis du klager over en afgørelse, kan vi enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen og hente nye oplysninger eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger inden for cirka 3 måneder. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.