Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvor langt vi er kommet med at behandle ansøgninger om handicaptillæg

Har du vedlagt tilstrækkelig dokumentation til din ansøgning om handicaptillæg, får du svar cirka 3-4 måneder efter, vi har modtaget den.

Har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation, vil du få besked i din e-Boks. Sagsbehandlingstiden er i de tilfælde i gennemsnitligt 5 måneder.

Hvis du har adgang til din journal via sundhed.dk eller har anden aktuel lægefaglig dokumentation, som du ikke har sendt i ansøgningen, kan du sender oplysningerne til os via Digital Post fra borger.dk/fra e-Boks. Det kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden.

Se diagram over processen, når du søger handicaptillæg her.

Status på behandling af sager den 13. juli 2020

Sagstype

For sager, hvor vi har hentet yderligere
dokumentation, er vi nået til:

Ansøgninger om handicaptillæg

7. november 2019

Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Kronologisk sagsbehandling

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem.

Nogle ansøgninger om handicaptillæg har en længere sagsbehandlingstid end andre, fordi det tager tid at hente nye lægefaglige oplysninger. Har vi bedt om yderligere oplysninger for at kunne vurdere din erhvervsevne, vil du ikke komme bag i rækken. Din ansøgning vil stadig blive behandlet i forhold til den dato, du søgte om handicaptillæg.

Sagsbehandlingstid for klager

Hvis du klager over en afgørelse, tilstræber vi at svare dig inden for 4 uger. Vi kan enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen og hente nye oplysninger eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.