Print Læs højt

04. oktober 2023 kl. 07:00

minSU er lukket fredag i tidsrummet 8:00-10:00

Fredag den 6. oktober 2023 skal minSU opdateres. Systemet er derfor lukket i tidsrummet 8:00 - 10:00 fredag morgen.

Søg Menu
Luk

Se her, om vi er nået til din ansøgning om handicaptillæg - status opdateret 3. oktober 2023

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem. Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du har vedlagt tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan afgøre din sag. 

Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Videregående uddannelser

 

Vi har behandlet ansøgninger modtaget til og med:

Ansøgninger, hvor vi har hentet mere dokumentation

9. oktober 2022

Ansøgninger, med tilstrækkelig dokumentation på ansøgningstidspunktet

13. juni 2023

Erhvervsuddannelser

 

Vi har behandlet ansøgninger modtaget til og med:

Ansøgninger, hvor vi har hentet mere dokumentation

1. juli 2023

Ansøgninger, med tilstrækkelig dokumentation på ansøgningstidspunktet

12. august 2023

 

Hvis vi kan afgøre din sag ud fra den dokumentation, du har vedhæftet i ansøgningen, får du svar cirka 4 måneder efter, vi har modtaget den. 

I mange tilfælde har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation. Hvis vi har det, får du besked via Digital Post, når vi er nået til din ansøgning. I de situationer ligger sagsbehandlingstiden i gennemsnit på 9 måneder. 

Særligt travlt, hvis du har søgt i august og september

Hvis du har søgt i august eller september, vil sagsbehandlingstiden være længere, fordi vi her modtager rigtig mange ansøgninger på grund af studiestart. Vi har forståelse for, at det er lang tid at vente på svar. 

Sådan behandler vi din ansøgning

 

ansoegningsproces_ny2.png

Du kan hjælpe med at forkorte sagsbehandlingstiden

Ny dokumentation og nye oplysninger kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden. Det er derfor vigtigt, at du eftersender relevant dokumentation til din ansøgning.

Samtidig har du pligt til at give os besked, hvis der sker væsentlige ændringer i dine forhold.

Der er tale om nye oplysninger og væsentlige ændringer, hvis du for eksempel:

  • skifter behandlingssted
  • starter/afslutter et behandlingsforløb
  • har nye eller relevante lægefaglige oplysninger, for eksempel journaloplysninger

Har du adgang til din journal via sundhed.dk, kan du hente dokumentation dér. Få hjælp til at hente din journal på sundhed.dk.

Du kan sende din dokumentation til os via Digital Post fra borger.dk.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - opdateret 8. september 2023

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er:

Erhvervsuddannelser

3,3 måneder

Videregående uddannelser

7,5 måneder

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager en ansøgning, til vi afgør den. Vi opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det skyldes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over både komplicerede og mindre komplicerede sager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil ændre sig i løbet året, som følge af blandet andet mange ansøgninger ved studiestart.

Status på ansøgninger om at forlænge midlertidigt tillæg

Hvis du skal søge om at få forlænget et midlertidigt tillæg, fordi dit funktionsniveau forsat er markant nedsat eller forværret, skal du søge, inden handicaptillægget udløber. Vi anbefaler, at du søger 3 måneder før dit midlertidige tillæg udløber.

Har du vedlagt tilstrækkelig dokumentation til din ansøgning om at få forlænget dit midlertidige tillæg, vil du typisk få svar 1-2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation, vil du få besked via Digital Post på borger.dk. Sagsbehandlingstiden er i de tilfælde typisk 3 måneder.