Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se status for vores behandling af ansøgninger om handicaptillæg

Hvis vi kan træffe afgørelse ud fra de oplysninger, du har vedhæftet i din ansøgning om handicaptillæg, får du svar cirka 4 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

I mange tilfælde har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation for at kunne træffe afgørelse i din sag. Du vil modtage en besked som Digital Post via borger.dk om det. I disse situationer ligger sagsbehandlingstiden på gennemsnitligt cirka 8 måneder. Det betyder, at vi kan afgøre nogle ansøgninger i løbet af cirka 4 måneder, mens andre kan tage mere end 8 måneder.

Du kan se den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid længere nede på siden.

Se ansøgningsforløb

Forventet sagsbehandlingstid for ansøgninger til videregående uddannelse

Sagsproces.png

 

Du søger handicaptillæg i minSU

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Du skal i ansøgningen oplyse, hvilken eller hvilke funktionsnedsættelser du søger for, vedhæfte lægefaglig dokumentation samt oplyse om dit arbejde og din arbejdsevne. Du vil modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning. 

Du kan læse mere på siden Sådan søger du.

Status for sager, hvor vi har indhentet yderligere oplysninger

Status på behandling af sager pr. 27. september 2022

 

Videregående uddannelser - hvor vi har hentet yderligere dokumentation

Vi er nået til 7. december 2021

  

Erhvervsuddannelser - hvor vi har hentet yderligere dokumentation

Vi er nået til 1. juli 2022

Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Vi behandler alle ansøgninger i den rækkefølge, vi modtager dem.

Du kan hjælpe til med at afkorte sagsbehandlingstiden

Ny dokumentation og nye oplysninger kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden. Det er derfor vigtigt, at du eftersender relevant dokumentation til din ansøgning, da det kan betyde, at din sag kan behandles hurtigere.

Samtidig har du pligt til at give os besked, hvis der sker væsentlige ændringer i dine forhold.

Der er tale om nye oplysninger og væsentlige ændringer, hvis du for eksempel

  • skifter behandlingssted
  • starter/afslutter et behandlingsforløb
  • har nye eller relevante lægelige oplysninger, for eksempel journaloplysninger

Har du adgang til din journal via sundhed.dk, kan du hente dokumentation dér. Få hjælp til at hente din journal på sundhed.dk.

Du kan sende din dokumentation til os via Digital Post fra borger.dk.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Videregående uddannelser

Sager, med fyldestgørende dokumentation på ansøgningstidspunktet

Sager, hvor vi henter yderligere dokumentation

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
3,4 måneder

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
9,2 måneder

 

Erhvervsuddannelser

Sager, med fyldestgørende dokumentation på ansøgningstidspunktet

Sager, hvor vi henter yderligere dokumentation

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
1,0 måneder

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
5,7 måneder

 

Alle sager

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
6,6 måneder

Sager, med fyldestgørende dokumentation på ansøgningstidspunktet

Sager, hvor vi henter yderligere dokumentation

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
2,9 måneder

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid:
8,7 måneder

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager ansøgning, til vi afgør sagen. Vi opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det skyldes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over både komplicerede og mindre komplicerede sager.

Vi gør opmærksom på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil ændre sig i løbet året, som følge af blandet andet afvikling af sager modtaget ved studiestart.

Ansøgninger om forlængelse af handicaptillæg

Hvis du skal søge om forlængelse af et midlertidigt tillæg, fordi dit funktionsniveau forsat er markant nedsat eller forværret, skal du søge, inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger 3 måneder, før dit midlertidige tillæg udløber.

Har du vedlagt tilstrækkelig dokumentation til din ansøgning om forlængelse af handicaptillæg, får du typisk svar cirka 1-2 måneder efter, vi har modtaget den.

Har vi behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation, vil du få besked via Digital Post på borger.dk. Sagsbehandlingstiden er i de tilfælde typisk 3 måneder.

Sagsbehandlingstid for klager

Hvis du klager over en afgørelse, kan vi enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen og hente nye oplysninger eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger inden for cirka 3 måneder. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.