Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Vi udbetaler handicaptillægget sammen med din SU

Vi udbetaler handicaptillægget hver måned sammen med din SU og dit SU-lån (eller sammen med slutlån). Også hvis du får udbetalt ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption, eller i forbindelse med at du er forsinket.

Du kan ikke få handicaptillæg med dobbeltsats. Dog kan vi udbetale et dobbelthandicaptillæg sammen med dobbeltklippet før første lønnede praktikperiode.

Du kan ikke få handicaptillæg i perioder med lønnet praktik, da disse perioder ikke giver ret til SU eller slutlån, som handicaptillægget knytter sig til.

Hvis du får godkendt din ansøgning om handicaptillæg, udbetaler vi det med tilbagevirkende kraft fra den måned, hvor du har ansøgt. Det forudsættes, at du har modtaget SU i denne periode.

Hvis du har fået tildelt midlertidigt tillæg, skal du være opmærksom på tildelingsperioden. Den korrekte tildelingsperiode er den, der fremgår af det brev, som du har modtaget med selve afgørelsen af din ansøgning.

Hvis du fravælger SU

Fravælger du din SU, fravælger du automatisk handicaptillægget. Du kan godt fravælge handicaptillægget alene. Så stiger fribeløbet i disse måneder til den laveste fribeløbssats. Du skal dog være opmærksom på, at vi kan genoptage din sag, hvis du har en indkomst, der indikerer, at du ikke længere har en betydeligt nedsat erhvervsevne. Det gælder for eksempel, hvis du har tjent over det nedsatte fribeløb.