Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Du søger SU i minSU

Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor du søger SU - du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft.

Du skal have NemID/MitID for at kunne logge på minSU fra forsiden af su.dk - læs eventuelt om tekniske problemer her.

For at søge SU, skal du opfylde de generelle betingelser samt de betingelser, der knytter sig til din ungdomsuddannelse eller din videregående uddannelse.

Søg SU når du er optaget

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst en måned, før du starter på din uddannelse.

Undtagelse: SU til hel uddannelse i udlandet og udenlandske statsborgere

Søger du SU til en hel uddannelse i udlandet, eller er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

Folkeskoler, ungdomsskoler, frie og private grundskoler

Går du på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri grundskole eller en privat grundskole, kan du først bruge minSU, når vi har fået oplysninger fra din skole om, at du går der. Du skal derfor starte med at kontakte din skole.

Hvis din skole ikke allerede har indskrevet dig, vil du i minSU få besked om, at du skal printe en kvittering, og aflevere den på skolen. Skolen skal derefter udfylde kvitteringen og sende den til os. Så snart det er registreret hos os, at du går på skolen, kan du bruge minSU til din ansøgning.

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted
Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU og eventuelt SU-lån (og andre tillægsydelser) i minSU igen. Din SU overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted du har søgt til.

Hvis du flytter

Satsen på din SU afgøres blandt andet af de adresseoplysninger, der er registreret i folkeregistret, på det tidspunkt du søger. Har du meldt flytning til folkeregistret, men søger før du reelt er flyttet, kan det betyde, at du får udbetalt for lidt eller for meget i SU, da vi først ved, hvilken sats du er berettiget til, når du er flyttet.

Når vi fra folkeregistret får oplysning om, at du er flyttet, beregner vi automatisk din SU-sats igen, og du får en ny støttemeddelelse.

Se eventuelt også Guide: du skal flytte på borger.dk.

SU i sommerferien

Hvis din støttemeddelelse viser, at du kun er tildelt SU til og med juni, og du fortsætter på samme uddannelse efter sommerferien (uanset om det er på samme eller et nyt uddannelsessted), og du således har et uafbrudt uddannelsesforløb hen over sommerferiener, er du berettiget til SU, hvis du er indskrevet på uddannelsen henover sommerferien. Læs om SU i ferien mellem trinddelte uddannelser.

Du kan enten søge SU på den uddannelse, der vises i minSU, eller du kan vælge at søge via anden ungdoms uddannelse/videregående uddannelse. Du skal have lavet din ansøgning om SU for juli senest den 31.juli.

Ikke SU mellem uddannelser

Du er ikke berettiget til SU i perioder mellem forskellige uddannelser. Du er for eksempel ikke berettiget til SU i sommerferien hvis du:

  • afslutter AVU før sommerferien og begynder på for eksempel HF-enkeltfag, STX, det 2-årige HF eller EUD efter sommerferien
  • skifter mellem HF-enkeltfag og det 2-årige HF
  • afslutter din gymnasiale uddannelse, herunder HF-enkeltfag i juni og begynder på gymnasial supplering, for eksempel GSK eller SOF, efter sommerferien

Få et NemID/MitID

Læs, hvordan du bestiller NemID på nemid.nu - og læs om MitID her.

Bosat i udlandet

Bor du i Sverige eller Tyskland og læser i Danmark, kan du få NemID/MitID ved at møde personligt op hos borgerservice. Find borgerservicecentre på nemid.nu. Se, hvilken legitimation du skal medbringe på nemid.nu.

Udenlandsk statsborger

Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID/MitID online, men kun ved personligt fremmøde hos borgerservice. Find borgerservicecentre på nemid.nu. Se, hvilken legitimation du skal medbringe på nemid.nu.

Udenlandsk statsborger uden dansk cpr-nummer, der læser i Danmark og bor i udlandet

Har du som udenlandsk statsborger ikke et dansk cpr-nummer endnu, skal du udfylde denne blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen om dit nye danske cpr-nummer. For at få NemID/MitID skal du henvende dig til borgerservice i kommunen med gyldig dokumentation. Når du har fået NemID/MitID, kan du søge SU i minSU.

Færing uden dansk cpr-nummer eller NemID/MitID

Har du som færing ikke et dansk cpr-nummer eller NemID/MitID endnu, kan du - mens du bor på Færøerne, få det ved at kontakte Rigsombudsmanden. 

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU, SU-lån og tillægsydelser i minSU igen. Din støtte overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted, du har søgt til. Læs mere om studieskift her.

Fritagelse fra at betale skat

Bor i udlandet, kan du undersøge muligheden for at få skattefritagelse i Danmark - læs mere om skattefritagelse hos Skattestyrelsen her.
Vi får ikke altid oplysningerne om skattefritagelse direkte fra Skattestyrelsen. Hvis du vil være sikker på, at vi ikke trækker skat af din SU, skal du derfor sende en kopi af fritagelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via Digital Post på borger.dk.

Har styrelsen ikke modtaget dine skatteoplysninger eller information om din skattefritagelse indenfor to måneder fra din ansøgning i minSU, vil der blive trukket 55 % i skat af din SU.

Hvis du forlænger din uddannelse eller hvis du søger SU til en ny uddannelse, skal du sende os en kopi af skattefritagelsen igen.

Giv fuldmagt

Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre skal tage sig af din SU, kan du give dem en fuldmagt til minSU og/eller til hele eller dele af din øvrige sag.

Læs mere om fuldmagt.