Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Vil du have SU, skal du og din uddannelse opfylde en række betingelser

Betingelserne for at kunne få SU er, at:

  • du er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der er godkendt til SU. Læs om Indskrevet på og gennemgå en uddannelse 
  • du er studieaktiv på din uddannelse. Læs om studieaktivitet
  • du selv søger SU i minSU og søger igen, hvis du har et studieskift
  • du er fyldt 18 år, hvis du går på en ungdomsuddannelse
  • du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Læs om, hvor meget du må tjene
  • du ikke modtager anden offentlig støtte til dine leveomkostninger. Læs om anden offentlig støtte
  • er dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du kan ligestilles med danske statsborgere. Læs om udenlandske statsborgere
  • du og din uddannelse opfylder de betingelser, der knytter sig til den type af uddannelse, du søger SU til

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Uddannelsestyper og betingelser

Der knytter sig særlige betingelser til de forskellige typer af uddannelser:

Om SU til ungdomsuddannelser

- for eksempel de gymnasiale uddannelser STX, HHX, HTX og HF

Om SU til videregående uddannelser

- for eksempel universitets- og læreruddannelse

Om SU til private uddannelser

- for eksempel 3D digital artist/game artist (Trumax Academy) eller DAC-uddannelsen

SU til udlandet

Vil du søge om at få SU med til en uddannelse i udlandet, er der nogle særlige betingelser, du og din uddannelse skal opfylde.

Læs om SU i udlandet