Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Har du fået udbetalt for meget SU, skal du betale en del af den tilbage

Har du på et tidspunkt fået udbetalt SU, du ikke var berettiget til, skal du betale SU tilbage (du får et 'AF-krav').

AF-krav - hvornår

Du kan risikere at få udbetalt for meget SU, når du:

  • afslutter eller afbryder en uddannelse
  • tager orlov fra din uddannelse
  • er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse
  • modtager anden offentlig støtte, der udelukker SU
  • er erklæret studieinaktiv
  • ikke læser på en uddannelse, der er et fuldtidsstudium
  • modtager satsen for SU til udeboende mens du er hjemmeboende

Kontrol af dine oplysninger

Vi kontrollerer løbende, om de oplysninger, du får SU på baggrund af, er rigtige. Det gør vi ved hjælp af oplysninger fra andre offentlige myndigheders registre (blandt andre Skattestyrelsens register og Det Centrale Personregister (cpr)). Vi kan også bede dig dokumentere dine oplysninger, for eksempel at du ikke bor hos dine forældre.

Du får et tilbagebetalingskrav (fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen)

Det er dit uddannelsessted, der fortæller os, at du har fået for meget SU. På den baggrund rejser vi et krav om tilbagebetaling.

Forkerte uddannelsesoplysninger

Hvis kravet er rejst på baggrund af forkerte uddannelsesoplysninger, skal disse oplysninger ændres af SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Det gælder også, selv om du ikke længere er indskrevet. Kontakt uddannelsesstedet og få nærmere vejledning.

Hvis du mener, der er fejl i kravet

Mener du, der er fejl i opgørelsen af dit krav, skal du straks skrive til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal vedlægge dokumentation, der kan vise, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav. Husk at skrive dit cpr-nummer.

Du kan klage over dit krav

Vil du efterfølgende klage over kravet, skal du sende din klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal mærke kravet: "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger”.

Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger fra den dag, du har modtaget kravet.

Du skal betale tilbage (til Udbetaling Danmark, Studiegæld)

Udbetaling Danmark, Studiegæld står for at opkræve det, du skal betale tilbage, og det er dem, der beregner renterne af din gæld.

Vi overfører derfor information om din gæld til Udbetaling Danmark, Studiegæld, så snart du har fået kravet om at betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.