Print Læs højt
Søg Menu
Luk

For at få SU, skal du blandt andet være indskrevet på og gennemgå en uddannelse, der er godkendt til SU

Gennemgå en uddannelse

I forhold til kravet om at gennemgå en uddannelse, er der fra 1. januar 2021 fastsat udtrykkelige regler om, at studerende, der som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende, ikke anses for at gennemgå en uddannelse, og derfor ikke har ret til SU i perioden.

SU stopper ved bortvisning og lignende

Dit uddannelsessted kan standse din SU, hvis du som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

Dit uddannelsessted kan ikke standse din SU, hvis du af andre årsager i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Du skal til enhver tid opfylde reglerne om studieaktivitet for at have ret til SU.

SU til videregående uddannelser: Dit SU-klipforbrug tæller

Du skal selv holde regnskab med dit SU-klipforbrug, hvis du går på en videregående uddannelse. Planlægger du for eksempel at ændre i din studieplan, så du i et semester ikke har fag eller eksaminer, men fortsat kan opfylde SU-reglerne om studieaktivitet (og studieaktivitetskravet på din uddannelse), har du fortsat ret til SU. Den SU, du får, tæller med i dit klipforbrug, og du kan derfor komme til at mangle klip på et senere tidspunkt i din uddannelse eller du kan få problemer med at opfylde reglerne om studieaktivitet.

Har du et semester helt uden undervisningsaktivitet, kan du overveje at fravælge din SU i perioden. Læs mere om fravalg af SU her.

Det er dit eget ansvar at holde øje med, at du opfylder reglerne om studieaktivitet.

Du kan kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted for vejledning om dine SU-forhold.