Print Læs højt
Søg Menu
Luk

For at få SU, skal du blandt andet være indskrevet på og gennemgå en uddannelse, der er godkendt til SU

Gennemgå en uddannelse

I forhold til kravet om at gennemgå en uddannelse, er der fra 1. januar 2021 fastsat udtrykkelige regler om, at studerende, der som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende, ikke anses for at gennemgå en uddannelse, og derfor ikke har ret til SU i perioden.

SU stopper ved bortvisning og lignende

Dit uddannelsessted standser din SU, hvis du som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

Dit uddannelsessted kan ikke standse din SU, hvis du af andre årsager i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Du skal til enhver tid opfylde reglerne om studieaktivitet for at have ret til SU.

SU til videregående uddannelser: Dit SU-klipforbrug tæller

Du skal selv holde regnskab med dit SU-klipforbrug, hvis du går på en videregående uddannelse. Planlægger du for eksempel at ændre i din studieplan, så du i et semester ikke har fag eller eksaminer, men fortsat kan opfylde SU-reglerne om studieaktivitet (og studieaktivitetskravet på din uddannelse), har du fortsat ret til SU. Den SU, du får, tæller med i dit klipforbrug, og du kan derfor komme til at mangle klip på et senere tidspunkt i din uddannelse eller du kan få problemer med at opfylde reglerne om studieaktivitet.

Har du et semester helt uden undervisningsaktivitet, kan du overveje at fravælge din SU i perioden. Læs mere om fravalg af SU her.

Det er dit eget ansvar at holde øje med, at du opfylder reglerne om studieaktivitet.

Du kan kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted for vejledning om dine SU-forhold.

SU og afslutningstidspunkt for din uddannelse

Det er dit uddannelsessted, der efter uddannelsesreglerne afgør, hvornår du afslutter din uddannelse. Her kan du læse om SU i forbindelse med afslutningstidspunktet for din uddannelse.

Du afslutter din uddannelse med en mundtlig eksamen

Afslutter du din uddannelse med en mundtlig eksamen, har du ret til SU til og med den måned, hvor du får din sidste karakter og dermed har bestået/afsluttet din uddannelse. Du vil typisk få din karakter på dagen for din mundtlige eksamen. Afslutter du din uddannelse den 1. i en måned, har du dog ikke ret til SU for denne måned.

Eksempel - mundtlig eksamen

Din uddannelse bliver afsluttet med en mundtlig eksamen, som du går til den 26. juni. Du får din karakter samme dag, hvor du derfor består/afslutter din uddannelse. Du har ret til SU til og med juni.

Afslutter du din uddannelse den 1. juli, har du ret til SU til og med juni.

Du afslutter din uddannelse med en skriftlig eksamen

Afslutter du din uddannelse med en skriftlig eksamen, for eksempel et speciale, der ikke skal forsvares mundligt, har du ret til SU til og den måned, hvor du får adgang til din karakter for din afsluttende eksamen og dermed har bestået/afsluttet din uddannelse. Afslutter du din uddannelse den 1. i en måned, har du dog ikke ret til SU for denne måned.

Eksempel - skriftlig eksamen

Din uddannelse bliver afsluttet med et speciale, du ikke skal forsvare mundtligt. Du får adgang til din specialekarakter den 26. juni, hvor du derfor består/afslutter din uddannelse. Du har ret til SU til og med juni.

Afslutter du din uddannelse den 1. juli, har du ret til SU til og med juni.