Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her ser du satserne for månedsfribeløb, som du skal bruge til at regne dit årsfribeløb ud (det beløb du må tjene ved siden af din SU på et år)

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Satser for månedsfribeløb 2020

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2020

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

8.957 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

13.542 kr. per måned

 

Mellemste månedsfribeløb 2020

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

19.840 kr. per måned

 

Højeste månedsfribeløb 2020

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

38.187 kr. per måned

 

Nedsat månedsfribeløb 2020

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.297 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 28.694 kr. per barn i 2020.