Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her ser du satserne for månedsfribeløb, som du skal bruge til at regne dit årsfribeløb ud (det beløb du må tjene ved siden af din SU på et år)

Satser for månedsfribeløb 2023

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2023

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

13.573 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

18.412 kr. per måned

 

Mellemste månedsfribeløb 2023

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

20.939 kr. per måned

 

Højeste månedsfribeløb 2023

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

40.302 kr. per måned

 

Nedsat månedsfribeløb 2023

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.479 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 30.284 kr. per barn i 2023.

Satser for månedsfribeløb 2022

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Politisk aftale om højere fribeløb for 2022

På baggrund af en politisk aftale indgået i september 2022, er de laveste månedsfribeløb steget med 4.000 kroner pr. måned for alle måneder i 2022:

 • Går du på en ungdomsuddannelse, er dit månedsfribeløb steget fra 9.178 kroner til 13.178 kroner gældende for alle de måneder, du får SU i 2022 (se skemaet nedenfor).
 • Går du på en videregående uddannelse, er dit månedsfribeløb steget fra 13.876 kroner til 17.876 kroner for alle de måneder, du får SU i 2022 (se skemaet nedenfor).

Satser for månedsfribeløb 2022

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2022

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

13.178 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

17.876 kr. per måned

 

Mellemste månedsfribeløb 2022

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

20.329 kr. per måned

 

Højeste månedsfribeløb 2022

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

39.128 kr. per måned

 

Nedsat månedsfribeløb 2022

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.378 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 29.402 kr. per barn i 2022.