Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Vær opmærksom på, at satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag

Laveste fribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Satser for fribeløb 2013

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.318 kr. per måned

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

9.043 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi:            

 • du har orlov fra uddannelsen              
 • du er i lønnet praktik              
 • du er erklæret studieinaktiv

18.278 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse              
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)              
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:              

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån              
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau              
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere              
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser        

35.180 kr. per måned

           

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.037 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 26.435 kroner om året per barn.