Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her ser du satserne for fribeløb, der er det beløb du må tjene ved siden af din SU

Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag.

Laveste fribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Satser for fribeløb 2017

Laveste fribeløb - ungdomsuddannelser
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.653 kr. per måned

Laveste fribeløb - videregående uddannelser
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

12.071 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne
 • er erklæret studieinaktiv

19.114 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

36.790 kr. per måned

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.176 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.644 kroner om året per barn.