Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kapital- og aktieindkomst, når du skal regne din egenindkomst ud

Følgende positive kapital- og aktieindkomster tæller med i din egenindkomst:

  • Renter af obligationer, pantebreve og lignende.
  • Kapitalindkomst fra din egen virksomhed.
  • Øvrige positive indkomster, der henføres til eller indgår i kapitalindkom-sten.
  • Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2

Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2, indgår i din egenindkomst. Du skal altså ikke medregne aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1.

I 2019 skal du betale 27 procent i skat af de første 54.000 kr. Det er denne andel, der reguleres af § 8 a, stk. 1. Aktieindkomst, der beskattes efter denne regel, indgår ikke i egenindkomsten.

I 2019 skal du betale 42 procent i skat af aktieindkomst ud over 54.000 kr. I 2019 er det således aktieindkomst ud over 54.000 kr., der er omfattet af personskattelovens § 8 a, stk. 2, og derfor indgår i egenindkomsten.

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte.

SKAT giver os besked

SKAT indberetter automatisk din egenindkomst til os. Særligt for aktieindkomst får vi fra SKAT indberettet en sum, som ikke er udspecificeret i forhold til felter på selvangivelsen eller årsopgørelsen.

Opgørelsen af din skattepligtige aktieindkomst afgøres efter de skatteretlige regler. Har du spørgsmål om beskatning af aktieindkomst, herunder personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2 skal du kontakte SKAT.