Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal være studieaktiv for at få SU

Går du på en ungdomsuddannelse, er du studieaktiv, hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener og afleverer opagver efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det er dit uddannelsessted, der afgør om du er studieaktiv.

Din SU stopper

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

Dispensation fra kravet om studieaktivitet

Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du i en periode ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold.

Det er dit uddannelsessted, som træffer afgørelse omkring dispensation fra kravet om studieaktivitet. Du kan udfylde denne ansøgning om dispensation og aflevere den på dit uddannelsessted (spørg, hvordan de helst vil modtage den), så de kan vurdere, om du opfylder betingelserne for at få dispensation fra kravet om studieaktivitet.

Du skal desuden være opmærksom på, at består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om. Hvis dit uddannelsessted fraråder dig at gå til eksamen (fordi de ikke regner med, at du består) og i stedet for godkender, at du går om, kan du fortsætte med at få SU, selvom du ikke går til en planlagt prøve eller eksamen.