Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal være studieaktiv for at få SU

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Der er forskellige regler for, hvornår du ikke ses som studieaktiv, alt efter hvornår din uddannelse er begyndt:

  • Er du startet på din uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket.

  • Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 12 måneder forsinket.

Reglerne gælder også for skiftet mellem en bachelor- og kandidatuddannelse. Bliver du erklæret studieinaktiv, stopper din SU.

Du er forsinket

Du er forsinket i din videregående uddannelse, når du har brugt flere klip, end det antal måneder, du har nået i din uddannelse (din studiemæssige fremdrift). Dit uddannelsessted kan fastsætte nærmere betingelser for studieaktiviteten.

Kontrol af din studieaktivitet

Den dato, du startede på din uddannelse, har betydning for, hvor meget du må være forsinket i uddannelsen:

Studieaktivitet - uddannelse startet 1. juli 2016 eller senere (6-måneders reglen)

Er du begyndt på uddannelsen den 1. juli 2016 eller senere, er det styrelsen, der afgør, om du er studieaktiv. Konstaterer styrelsen, at du er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse, erklærer styrelsen dig studieinaktiv:

 

Studieaktivitet - uddannelse startet før juli 2016 (12-måneders reglen)

Er du begyndt på en ny videregående uddannelse før den 1. juli 2016, er det er dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv. Konstaterer dit uddannelsessted, at du er mere end 12 måneder forsinket i din uddannelse, erklærer de dig studieinaktiv:

 

Uddannelsesstedet kontrollerer, om du er begyndt og stadig er i gang (7 måneders-kontrollen)

Uanset hvornår du er begyndt på din uddannelse, vil dit uddannelsessted kontrollere, om du er begyndt på din uddannelse, kort efter din uddannelse er starter. Senest syv måneder efter uddannelsens start, kontrollerer de igen, om du stadig er i gang med dit studium og udviser tilstrækkelig aktivitet til at kunne opretholde din SU, og herefter kontrolleres din studieaktivitet løbende.

Din SU stopper

Hvis du erklæres studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Hvis du modtager fødsels-støtte sammen med almindelig SU på det tidspunktet, hvor du erklæres studieinaktiv, vil udbetalingen af fødsels-støtte fortsætte, mens dit almindelige SU-klip standses. Du vil derfor fortsat modtage den restende fødsels-støtte, som du allerede er tildelt.

Bliver du studieaktiv igen, skal du søge om at genoptage SU i minSU under menupunktet Ret din SU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

Sådan vurderes din studieaktivitet

Både når dit uddannelsessted og når styrelsen regner ud, hvor mange SU-klip du har brugt, ser de bort fra:

  • måneder, hvor du ikke har fået SU (hvis du for eksempel har fravalgt SU i nogle måneder eller haft orlov)
  • dine tillæg af klip (for eksempel på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold) 
  • måneder, hvor du har brugt SU-klip, som du har fået fordi du er blevet mor eller far (dine fødsels SU-klip)
  • klip, du har opsparet/fravalgt i en tidligere uddannelse og efter ansøgning har fået overført til din nuværende uddannelse

Det betyder, at du ikke skal tælle disse måneder med, når du skal tjekke, om du er blevet forsinket.

Eksempel: Studerende, der er startet på uddannelsen efter 1. juli 2016 og omfattet af 6 måneders-reglen

En studerende har modtaget SU til sin uddannelse i 1,5 år (18 måneder) og kun bestået 45 ECTS. På uddannelsen er normalfremdriften 90 ECTS for studerende, der har brugt 18 klip. Vedkommende er således forsinket med 45 ECTS, hvilket er mere end de tilladte 30 ECTS. Den studerende erklæres derfor studieinaktiv.

Den studerende har været syg det sidste semester og søger derfor om tillæg af klip. Vedkommende får tildelt 6 klip for sin forsinkelse (læs eventuelt mere om forsinkelse ved sygdom her). Dermed falder nettoklipforbruget (det vil sige det samlede klipforbrug minus tillægsklip og eventuelle fødselsklip) til 12 klip. På uddannelsen er normalfremdriften 60 ECTS for studerende, der har brugt 12 klip. Den studerende er derfor nu kun forsinket med 60 – 45 = 15 ECTS og kan derfor søge om SU igen.