Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du udenlandsk statsborger, skal du opfylde særlige betingelser for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere og få SU

Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få SU. Er du udenlandsk statsborger, har du dog mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed blive godkendt til SU.

Danske regler eller EU-retten

Der er overordnet to forskellige sæt af regler, du kan søge om ligestilling efter: danske regler eller EU-retten. Afhængig af hvilke regler du søger om ligestilling efter, er der forskellige betingelser, du skal opfylde.

Sådan søger du første gang

Når du søger SU til en uddannelse i Danmark, skal du:

  • søge SU i minSU og
  • udfylde et særligt skema for udenlandske statsborgere, der søger ligestilling med danske statsborgere. Du får adgang til skemaet "Udenlandsk statsborger" ved at klikke på linket på den kvitteringsside, du får, når du har søgt SU i minSU.

Du skal printe og udfylde skemaet og aflevere det på dit uddannelsessted senest tre uger efter, du har søgt i minSU. Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation (det fremgår af skemaet, hvilken dokumentation du skal vedlægge). Du kan søge SU op til tre måneder før, du ønsker SU, hvis du er optaget på en uddannelse (eller har en forhåndsgodkendelse på at du er optaget).

Skal du have SU første gang fra januar måned, kan du dog først søge fra 1. december året før, da ansøgningen til det nye år først åbnes 1. december i minSU.

Du skal være opmærksom på, at hvis du afleverer skemaet senere end tre uger efter, du har søgt, så tæller afleveringsdatoen som ansøgningsdato.

I nogle tilfælde tager det lang tid for udlændingemyndighederne at behandle din sag. Da du ikke kan få SU med tilbagevirkende kraft, skal du søge SU i minSU og aflevere skemaet på dit uddannelsessted ved din studiestart, også selv om du venter på en opholdstilladelse fra udlændingemyndighederne.

Ændringer i din situation

Læs her, hvis du allerede er ligestillet efter EU-retten, er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, og der sker ændringer i din situation.

SU til hel uddannelse i udlandet

Hvis du er EU-/EØS-statsborger og søger SU til en hel uddannelse i et EU-/EØS-land uden for Danmark, skal du være opmærksom på de særlige regler om tilknytning til Danmark.

Søger du om at få SU med til en hel uddannelse i udlandet, skal du både søge SU i minSU samt sende ligestillings- og tilknytningsskemaerne til styrelsen.

Ny uddannelse = ny ansøgning

Hvis du er ligestillet efter EU-retten og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ansøgning i minSU og skemaet "Udenlandsk statsborger".

Hvis du er ligestillet efter de danske regler og senere skal søge SU til en ny uddannelse, skal du igen udfylde en ny ansøgning i minSU. Du behøver dog ikke udfylde det særlige skema igen, medmindre du har været udrejst fra Danmark i en sammenhængende periode på over to år.

Uddannelsesstøtte fra dit hjemland

I nogle situationer, kan du ikke få dansk SU, uanset om du i øvrigt opfylder betingelserne for at blive ligestillet med danske studerende:

  • Hvis du får uddannelsesstøtte fra dit hjemland
  • Hvis du kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland. Det gælder dog ikke for statsborgere i EU-/EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge).

Anskaffelse af NemID

Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID online, men kun ved personligt fremmøde hos borgerservice. Find borgerservicecentre på nemid.nu. Se, hvilken legitimation du skal medbringe på nemid.nu.

Bor og læser i Danmark, men mangler cpr-nummer

For at få adgang til minSU, skal du have et dansk cpr-nummer. Er du udenlandsk statsborger, bor og læser i Danmark, men mangler et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til den kommune, du bor i. Her kan du få et cpr-nummer.

Bor i udlandet, læser i Danmark og mangler dansk cpr-nummer

Har du ikke et dansk cpr-nummer, skal du til brug for din ansøgning om SU udfylde en blanket om dansk cpr-nummer, før du kan søge SU i minSU. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen med dit nye danske cpr-nummer. For at få NemID skal du henvende dig til borgerservice i kommunen med gyldig dokumentation. Når du har fået NemID, kan du søge SU i minSU.

Du kan blive fritaget fra at betale skat

Hvis du bor i udlandet, vil du ofte have ret til skattefritagelse i Danmark. Du kan søge om skattefritagelse hos Skattestyrelsen. Får du herefter en skattefritagelse, skal du hurtigst muligt sende en kopi af fritagelsen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Har styrelsen ikke modtaget dine skatteoplysninger eller information om din skattefritagelse inden for to måneder fra din ansøgning i minSU, vil der blive trukket 55 % i skat af din SU. Herefter gælder skattefritagelsen tidligst, fra den måned styrelsen modtager den. Modtages fritagelsen efter den 15. i måneden, gælder den først fra næste måned.

Hvis du forlænger din uddannelse eller hvis du søger SU til en ny uddannelse, skal du sende os en kopi af skattefritagelsen igen.