Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du udenlandsk statsborger, kan du blive ligestillet efter danske regler og søge SU til en uddannelse i Danmark

Der er forskellige danske regler, du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere ud fra, så du kan få SU. Alt efter hvilken regel du søger om ligestilling efter, er der forskellige betingelser, du skal opfylde.

Læs mere om betingelserne for at blive ligestillet.

Ligestillingen kan falde bort

Er du blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du være opmærksom på, at ligestillingen falder bort, hvis du efter den 30. april 2006 er rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år.

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse, men tidligere er blevet ligestillet efter de danske regler, behøver du ikke at søge om at blive ligestillet igen. Det skal du kun, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år.

Du kan miste dit opholdsgrundlag

Er du tredjelandsstatsborger, det vil sige statsborger i et land uden for Norden eller EU/EØS, og har du opholdstilladelse i Danmark som studerende, må du ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, blandt andet SU. Det kan have konsekvenser for din ret til ophold i Danmark, hvis du modtager SU (som er en offentlig hjælp til forsørgelse). Det er dit eget ansvar, at du overholder de regler, der gælder for din ret til ophold i Danmark. Har du spørgsmål til reglerne for dit ophold i Danmark, skal du kontakte udlændingemyndighederne – se www.nyidanmark.dk.