Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du udenlandsk statsborger, kan du blive ligestillet efter danske regler og søge SU til en uddannelse i Danmark

Der er forskellige danske regler, du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere ud fra, så du kan få SU. Alt efter hvilken regel du søger om ligestilling efter, er der forskellige betingelser, du skal opfylde.

Læs mere om betingelserne for at blive ligestillet.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen. Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.

Du kan miste dit opholdsgrundlag

Er du tredjelandsstatsborger, det vil sige statsborger i et land uden for Norden eller EU/EØS, og har du opholdstilladelse i Danmark som studerende, må du ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, blandt andet SU. Det kan have konsekvenser for din ret til ophold i Danmark, hvis du modtager SU (som er en offentlig hjælp til forsørgelse). Det er dit eget ansvar, at du overholder de regler, der gælder for din ret til ophold i Danmark. Har du spørgsmål til reglerne for dit ophold i Danmark, skal du kontakte udlændingemyndighederne – se www.nyidanmark.dk.