Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i lov om integration

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være omfattet af § 2, stk. 2 (flygtninge),  § 2, stk. 3 (familiesammenført til en flygtning) eller § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, fordi du er omfattet af § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven, skal du have opnået ret til ophold i Danmark efter denne regel den 1. juli 2019 eller senere.

Sådan gør vi

Vi undersøger, om Udlændingestyrelsen har registreret, at du er eller har været omfattet af integrationsloven. Det fremgår af din opholdstilladelse. Som dokumentation skal du sende os en kopi af alle de opholdstilladelser, du har fået, siden du kom til Danmark. Du skal vedhæfte dokumentationen sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i din opholdstilladelse, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.