Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i lov om integration

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være omfattet af § 2, stk. 2 (flygtninge),  § 2, stk. 3 (familiesammenført til en flygtning) eller § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, fordi du er omfattet af § 2, stk. 4 (andre familiesammenførte) i integrationsloven, skal du have opnået ret til ophold i Danmark efter denne regel den 1. juli 2019 eller senere.

Sådan gør vi

Du skal ikke sende dokumentation for, om du er eller har været omfattet af integrationslovens § 2. stk., stk. 3 eller stk. 4. Vi indhenter automatisk oplysninger om din opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i din opholdstilladelse, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.