Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2 eller stk. 3 i lov om integration

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være omfattet af § 2, stk. 2 (flygtninge) eller § 2, stk. 3 (familiesammenførte udlændinge) i integrationsloven.

Sådan gør vi

Vi undersøger, om Udlændingestyrelsen har registreret, at du er eller har været omfattet af integrationsloven. Dette fremgår af din opholdstilladelse. Hvis du har en opholdstilladelse, skal du vedlægge kopi af alle de tilladelser, du har fået, siden du kom til Danmark. Du skal vedlægge dem som dokumentation til skemaet "Udenlandsk statsborger". Hvis du mener, at der er fejl eller mangler i din opholdstilladelse, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.