Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har opholdt dig i Danmark i en periode på mindst 5 år

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal det være registreret, at du umiddelbart før det tidspunkt, hvor du søger SU, har boet i Danmark i mindst fem sammenhængende år. Dit hovedformål med at komme til Danmark må ikke have været, at du skulle studere.

Sådan gør vi

Vi bruger folkeregisterets oplysninger, når vi vurderer, om du opfylder betingelsen om at have haft fem års sammenhængende ophold i Danmark.

Derudover undersøger vi, om Udlændingestyrelsen har registreret, at du har taget ophold i Danmark for at studere.

Hvis du har en arbejds- eller opholdstilladelse, skal du vedlægge kopi af alle de tilladelser, du har fået, siden du kom til Danmark. Du skal vedlægge dem som dokumentation til skemaet "Udenlandsk statsborger".

Hvis du har et EU-/EØS-registreringsbevis, skal du vedlægge kopi af bevis for registrering og følgebrevet fra statsforvaltningen, hvor der står ”Vigtig information/Important information”, når du sender os skemaet.

Statsforvaltningen udsteder ikke registreringsbevis for nordiske statsborgere (det vil sige borgere fra Finland, Island, Norge og Sverige). Hvis du er nordisk statsborger, træffer Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afgørelse om dit opholdsgrundlag på samme grundlag som Statsforvaltningen træffer afgørelse om opholdsgrundlaget for statsborgere fra øvrige lande.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i. Hvis du mener, at det er en fejl, at Udlændingestyrelsen har registreret, at dit hovedformål med at komme til Danmark har været at studere, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.