Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er kommet til Danmark med dine forældre

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være rejst ind i Danmark og have taget fast ophold her i landet hos dine forældre, før du fyldte 20 år. Det er desuden en betingelse, at du og dine forældre fortsat har bopæl i Danmark.

Sådan gør vi

Når vi undersøger, om du og dine forældre har fast ophold i Danmark, bruger vi folkeregisterets oplysninger om dig og dine forældre. Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i.