Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter EU-retten og søge SU til en uddannelse i Danmark og i udlandet

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere på baggrund af  EU-retten, hvis du enten er statsborger i et EU-/EØS-land eller er i familie med en statsborger i et EU-/EØS-land.

Du er statsborger i et EU-/EØS-land

Hvis du er statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere.

Vælg den situation, der passer på dig:

Du er britisk statsborger

Hvis du er herboende britisk statsborger, og du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 i medfør af reglerne om fri bevægelighed, er du omfattet af betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Du bevarer derfor retten til ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der er gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 og fortsat har ophold i Danmark, har du derfor mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere og godkendt til SU på samme vilkår som for ligestilling på baggrund af EU-retten, herunder eksempelvis som arbejdstager.

Hvis du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020, skal du desuden være opmærksom på, at du skal indgive en ansøgning om ny opholdsstatus til Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden udgangen af 2021, hvis du fortsat skal være omfattet af reglerne svarende til EU-reglerne om fri bevægelighed. Du modtager nærmere information herom direkte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis du har taget ophold i Danmark den 1. januar 2021 eller senere, er du som udgangspunkt ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og du kan derfor ikke ligestilles på samme vilkår som for ligestilling med danske statsborgere på baggrund af EU-retten.

Læs mere, om hvad Brexit betyder for dig på ufm.dk.

Du er i familie med en statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz

Hvis du er i familie med en statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, kan du søge om at blive ligestillet efter EU-retten. Du kan opfylde denne betingelse, uanset hvilket land du selv er statsborger i.

Hvis du er i familie med en dansk statsborger, skal den danske statsborger have benyttet retten til fri bevægelighed efter EU-retten, for at du kan opfylde betingelserne om at få SU som familiemedlem til EU-/EØS-statsborger.

Vælg den situation, der passer på dig:

Du er familiemedlem til en britisk statsborger

Hvis du er familiemedlem til en herboende britisk statsborger, og dit familiemedlem har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 i medfør af reglerne om fri bevægelighed, er dit familiemedlem omfattet af betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Du bevarer derfor retten til ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der er gældende for familiemedlemmer efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis dit familiemedlem, der er britisk statsborger, har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 og fortsat har ophold i Danmark, har du derfor mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere og godkendt til SU på samme vilkår som for ligestilling på baggrund af EU-retten.

Hvis du ønsker at søge ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, fordi dit familiemedlem er omfattet af udtrædelsesaftalen, skal du desuden være opmærksom på, at du skal indgive en ansøgning om opholdsstatus for familiemedlemmer til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration for mere information.

Hvis dit familiemedlem, der er britisk statsborger, har taget ophold i Danmark den 1. januar 2021 eller senere, er dit familiemedlem som udgangspunkt ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og du kan derfor ikke ligestilles på samme vilkår som for ligestilling med danske statsborgere på baggrund af EU-retten.

Læs mere, om hvad Brexit betyder for dig på ufm.dk.