Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter EU-retten og søge SU til en uddannelse i Danmark og i udlandet

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere på baggrund af  EU-retten, hvis du enten er statsborger i et EU-/EØS-land eller er i familie med en statsborger i et EU-/EØS-land.

Du er statsborger i et EU-/EØS-land

Hvis du er statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere.

Vælg den situation, der passer på dig:

Du er i familie med en statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz

Hvis du er i familie med en statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, kan du søge om at blive ligestillet efter EU-retten. Du kan opfylde denne betingelse, uanset hvilket land du selv er statsborger i.

Hvis du er i familie med en dansk statsborger, skal den danske statsborger have benyttet retten til fri bevægelighed efter EU-retten, for at du kan opfylde betingelserne om at få SU som familiemedlem til EU-/EØS-statsborger.

Vælg den situation, der passer på dig: