Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis din situation ændrer sig, alt efter hvilken ændring der er tale om

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer i din situation, der relaterer sig til din ligestilling. Du skal give os besked hurtigst muligt og sende os dokumentation for din nye situation. 

Se, hvordan du skal forholde dig alt efter hvilken ændring, der er tale om:

Du stopper med at arbejde

Stopper du på et tidspunkt med at arbejde, er det vigtigt, at du giver os besked hurtigst muligt og oplyser os om datoen for din sidste arbejdsdag.

Klik her for at give os besked via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du får nyt arbejde

Du behøver ikke at søge om ligestilling igen, hvis du får nyt arbejde. Du skal dog informere os om din nye situation og sende dokumentation i form af din nye ansættelseskontrakt. Kan vi ikke godkende din nye ansættelse, træffer vi afgørelse om at standse din SU, og eventuelt for meget udbetalt støtte vil blive krævet tilbagebetalt.

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du holder ferie

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne opretholde din status som arbejdstager i en periode med ferie, at du har status som arbejdstager i perioden op til din ferie. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10 - 12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din ferie. Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan opretholde din status som arbejdstager i din ferieperiode.

Når du har aftalt ferie med din arbejdsgiver, skal du sende dokumentation for din ferie til os via minSU ved at vælge ”Ret din SU” – ”Submit documentation of holiday as EU worker”. Dokumentationen kan være en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver eller udskrift fra FerieKonto, der dokumenterer den præcise ferieperiode.

Du holder ferie inden den 30. april 2020

Holder du ferie i en periode, vurderer vi, om du kan opretholde din status som arbejdstager efter EU-retten. I vores vurdering kan vi som udgangspunkt inddrage op til seks ugers ferie per ferieår (det vil sige i perioden maj 2019 – april 2020), som du skal kunne dokumentere, at du har afholdt. Holder du mere end seks ugers ferie i et ferieår, kan vi kun lægge vægt på de første seks uger af din ferie.

Du holder ferie i perioden fra 1. maj 2020 – 31. august 2020 (overgangsperiode)

Den 1. september 2020 kommer der en ny ferielov i Danmark. Inden den nye ferielov træder i kraft, er der en overgangsperiode.

Har du spørgsmål om den nye ferielov eller overgangsordningen, henviser vi til borger.dk. Overgangsperioden går fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Holder du ferie i denne periode, vurderer vi, om du kan opretholde din status som arbejdstager efter EU-retten. I vores vurdering kan vi som udgangspunkt inddrage cirka 3 uger (16,64 dage), som du skal kunne dokumentere, at du har afholdt. Holder du mere end 3 ugers ferie i overgangsperioden, kan vi kun lægge vægt på de første 3 uger.

Du holder ferie efter den 1. september 2020

Holder du ferie i en periode, vurderer vi, om du kan opretholde din status som arbejdstager efter EU-retten. I vores vurdering kan vi som udgangspunkt inddrage op til seks ugers ferie per ferieår (det vil sige i perioden september 2020 – august 2021), som du skal kunne dokumentere, at du har afholdt. Holder du mere end seks ugers ferie i et ferieår, kan vi kun lægge vægt på de første seks uger af din ferie.

Du bliver uforskyldt arbejdsløs

Bliver du uforskyldt arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde opretholde din arbejdstagerstatus i en periode. Det er en betingelse, at du, straks efter du er blevet uforskyldt arbejdsløs, melder dig ledig på www.jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter, og at du opfylder jobcentrets normale krav til jobsøgning.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne opretholde din status som arbejdstager ved uforskyldt arbejdsløshed, at du har status som arbejdstager i perioden op din uforskyldte arbejdsløshed. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10 - 12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan betragtes som arbejdstager i perioden op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Du vil blive bedt om at indsende dokumentation for, at du:

  • er blevet uforskyldt arbejdsløs
  • har tilmeldt dig et jobcenter,
  • opfylder jobcentrets normale krav til jobsøgning

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du bliver syg

Går du i en periode ned i arbejdstid, fordi du er syg, skal du kunne dokumentere, at du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke for at kunne opretholde din status som arbejdstager i din sygdomsperiode.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne opretholde din status som arbejdstager i en periode, hvor du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, at du har status som arbejdstager i perioden op til. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10 - 12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din midlertidige uarbejdsdygtighed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan opretholde din status som arbejdstager i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke.

Du kan blive bedt om at indsende dokumentation for eksempelvis udbetaling af løn under sygdom, sygedagpenge eller andet, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig i perioden.

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du skal på studieophold i udlandet

Skal du på studieophold i udlandet som led i din danske uddannelse, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er på studieophold i udlandet.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med studieophold i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt indsende dokumentation for dit studieophold os

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du skal i praktik eller projektorienteret forløb

Skal du i lønnet praktik, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du ikke modtage SU i denne periode.

Skal du i ulønnet praktik eller ulønnet projektorienteret forløb, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med praktik eller projektorienteret forløb i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt indsende kopi af praktikaftalen til os.

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du går på barsel/orlov

Hvis du bliver forælder, mens du er under uddannelse og tager orlov fra dit arbejde, skal du enten modtage barselsdagpenge eller løn under din barsel for at opretholde din status som EU-arbejdstager i Danmark, mens du er på orlov fra dit arbejde.

Du kan blive bedt om at indsende dokumentation for udbetaling af barselsdagpenge eller løn under din barsel.

Klik her og send dokumentation via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Du starter på en ny uddannelse

Starter du på en ny uddannelse, skal du på ny ansøge om ligestilling med danske statsborgere.

Læs mere om, hvordan du søger under Sådan søger du.