Print Læs højt

16. september 2021 kl. 11:58

minSU er fortsat ustabil

Der er desværre stadig problemer med minSU. Det betyder, at nogle studerende har problemer med at søge eller ændre SU. Vi arbejder på at løse problemet og fjerner boksen her, når minSU kører som normalt igen. Vi beklager de gener det medfører for jer.

Søg Menu
Luk

Hvis du er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har du mulighed for at tage din SU med til studieophold i udlandet

Du kan få din SU og dit SU-lån med til studieophold i udlandet. Det kræver, at:

  1. studieopholdet er et led i din danske uddannelse
  2. studienævnet på dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit

Fuld merit

Studieopholdet skal give fuld merit, for at du kan få din SU med under hele opholdet. Det vil sige, at studieopholdet skal erstatte en del af din uddannelse i Danmark i forholdet 1:1.

Hvis studieopholdet ikke giver fuld merit, kan du ikke få SU under hele opholdet. Hvis et studieophold af et års varighed for eksempel giver et halvt års merit i din danske uddannelse, kan du kun få SU med i et halvt år.

Det er dit danske uddannelsessted, der afgør, hvor meget merit studieopholdet i udlandet giver og derfor også afgør, hvor meget SU der kan gives til studieopholdet

Dit danske uddannelsessted godkender studieophold

Det er studienævnet på dit danske uddannelsessted, der godkender det faglige indhold i studieophold i udlandet. Det betyder, at det er dit danske uddannelsessted, der skal sige god for, at du kan få din SU med til et studieophold i udlandet, og du skal derfor ikke bruge ansøgningsskemaerne her på hjemmesiden til at få godkendt studieopholdet.

Henvend dig på dit danske uddannelsessted, når du søger om at få godkendt et studieophold.

Din SU og bopælsstatus under studieophold

Hvis dit uddannelsessted godkender studieopholdet, skal du ikke søge særskilt SU til det.

Studieaktivitet

Du skal sende dokumentation for din studieaktivitet til dit danske uddannelsessted. Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted.

Din SU-sats

Mens du opholder dig i udlandet, vil din SU-sats afhænge af, hvordan du er registreret i CPR:

Registret som udrejst af Danmark i CPR

Er du registreret som udrejst af Danmark i CPR, mens du er på studieophold i udlandet, skal du oplyse perioden for studieopholdet i minSU, så vi kan give dig satsen for udeboende. Du oplyser perioden for studieopholdet i minSU under "Ret din SU" > "Oplys særlige bopælsforhold".

Ikke registreret som udrejst af Danmark i CPR

Er du ikke registreret som udrejst af Danmark i CPR, mens du er på studieophold i udlandet, afgøres din bopælsstatus, som hidtil, af din adresseregistrering i CPR, indtil du oplyser studieopholdet:

  • Er du tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre, får du satsen for hjemmeboende. For at få satsen for udeboende skal du oplyse perioden for studieopholdet i minSU. Du oplyser perioden for studieopholdet i minSU under "Ret din SU" > "Oplys særlige bopælsforhold". Du kan tidligst få satsen for udeboende fra den måned, du har oplyst dit studieophold som beskrevet, da du ikke kan søge med tilbagevirkende kraft.
  • Er du ikke tilmeldt samme adresse som din ene eller begge forældre, fortsætter du med at få satsen for udeboende, mens du er af sted, og du skal ikke foretage dig noget.

Er du i tvivl om, hvornår du skal registreres som udrejst i CPR, kan du kontakte folkeregisteret i din kommune.

Vil du vide mere om, hvornår vi betragter dig som hjemme- eller udeboende, kan du læse om bopæl og SU-satser til ungdomsuddannelser her eller til videregående uddannelser her.

Udlandsstipendium til studieophold

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, kan du søge om udlandsstipendium. Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på godkendte studieophold. Det er dit danske uddannelsessted, der afgør, om studieopholdet kan godkendes.

Udlandsstudielån

Har du har fået godkendt et studieophold til udlandsstipendium, men stipendiet ikke dækker hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, har du mulighed for at optage et udlandsstudielån.

Støtte fra uddannelsesprogrammer

Du har mulighed for at søge støtte fra forskellige uddannelsesprogrammer, hvis du læser på et dansk uddannelsessted. De mest kendte programmer er nok Erasmus og Nordplus, men der findes også andre. Du kan få mere at vide om programmerne hos studievejlederen på dit uddannelsessted.

Spørg på dit danske uddannelsessted

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med studieophold i udlandet, skal du henvende dig på dit uddannelsessted i Danmark. Her kan du for eksempel få råd og vejledning omkring merit samt kvaliteten af de forskellige studieophold i udlandet.