Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Satserne er kun vejledende. Du kan ikke beregne, hvor meget udlandsstipendium du kan få til dit studieophold ud fra informationen på denne side

Udlandsstipendiet til studieophold baseres på den faktiske studieafgift. Du kan dog aldrig få mere i udlandsstipendium per år end det beløb, et dansk uddannelsessted ville modtage fra staten for en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Dit danske uddannelsessted fastsætter beløb

Satserne er vejledende, og det er dit danske uddannelsessted, der endeligt fastlægger det maksimale beløb, du kan modtage i udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet. Det skyldes, at det er dit danske uddannelsessted, der træffer afgørelse om udlandsstipendium til studieophold i udlandet.

Forskellige satser

Der er forskellige satser, alt efter om du søger udlandsstipendium til studieophold som led i en dansk universitetsuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. Derudover er der også forskellige satser, alt efter hvilke fag du skal læse i udlandet.

Satser 2023

Satserne for 2023 kommer her senere.

Satser 2022

  • Den laveste sats til universitetsuddannelser er 44.300 kroner per år, og den højeste sats er 92.300 kroner per år
  • Den laveste sats til professionsbacheloruddannelser er 56.600 kroner, og den højeste sats er 136.600 kroner per år
  • Den laveste sats til erhvervsakademiuddannelser er 56.600 kroner og den højeste sats er 109.000 kroner per år
  • Satsen for studieophold som led i Skibsofficer-, Skibsfører- og Maskinmesteruddannelsen er 109.000 kroner per år.

Satserne for 2023 kommer i slutningen af december 2022 eller først i 2023.

Mere information

Du skal henvende dig på dit danske uddannelsessted, hvis du vil have mere information om satser til udlandsstipendium til studieophold i udlandet.