Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Læs om de særlige forhold, der er forbundet med dit statsborgerskab, og hvilket land, du vil søge SU til:

Der er forskellige betingelser, alt efter hvilket land, du vil læse i:

Du vil læse i et andet EU/EØS-land

Læs mere om krav om tilknytning til Danmark, hvis du vil læse i et andet EU/EØS land.

  • hvis du har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst to år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet, behøver du dog ikke udfylde skemaet, men kan søge SU direkte i minSU. Se, hvordan du sender skemaet til os her.
  • hvis du er dansk statsborger, EU- eller EØS-statsborger eller familiemedlem til en EU- eller EØS-statsborger og bor/har boet hos dette familiemedlem, og du vil studere udenfor EU og EØS, skal du udfylde en digital blanket som du finder her.

Du vil læse i et land uden for EU/EØS

Læs mere om krav om tilknytning til Danmark, hvis du vil læse uden for EU/EØS. Se hvordan du sender skemaet til os her.

  • hvis du søger SU til studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig, kan du søge SU i minSU med det samme.

Når du søger SU

Når du søger om SU til en uddannelse, der er på Fast Track-listen, skal du:

  • dokumentere at du er optaget på uddannelsen. Læs mere om dokumentation for optagelse
  • søge om godkendelse af hvert enkelt uddannelsestrin for sig. Det betyder, at du skal søge om godkendelse igen, hvis du vil tage en overbygning til den allerede godkendte uddannelse, eller hvis du vil skifte uddannelse eller uddannelsessted. Du skal igen opfylde betingelserne på tidspunktet for den nye ansøgning.
  • i løbet af din uddannelse, sende dokumentation for din studieaktivitet to gange om året.

Ofte stillede spørgsmål

Se siden med ofte stillede spørgsmål om tilknytning til Danmark.