Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal opfylde de generelle betingelser - plus lidt flere

For at få SU med til udlandet skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU. Det vil sige, at du skal opfylde de betingelser, der gælder, hvis du søger SU til en tilsvarende uddannelse i Danmark

Derudover skal du:

  • søge om SU til en godkendt uddannelse, det vil sige en uddannelse der er på Fast Track-listen.
  • eller søge om at få din uddannelse godkendt og optaget på Fast Track, hvis den ønskede uddannelse ikke allerede er godkendt

Derudover er der særlige forhold forbundet med dit statsborgerskab, og hvor du vil søge SU til:

Når du søger om SU til en uddannelse der er på Fast Track-listen, skal du:

  • dokumentere at du er optaget på uddannelsen. Læs mere om dokumentation for optagelse
  • søge om godkendelse af hvert enkelt uddannelsestrin for sig. Det betyder, at du skal søge om godkendelse igen, hvis du vil tage en overbygning til den allerede godkendte uddannelse, eller hvis du vil skifte uddannelse eller uddannelsessted. Du skal igen opfylde betingelserne på tidspunktet for den nye ansøgning.
  • i løbet af din uddannelse, sende dokumentation for din studieaktivitet to gange om året.