Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er en række betingelser, både du og uddannelsen skal opfylde, for at du kan få udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau

For at få udlandsstipendium til hele uddannelser skal:

  • uddannelsen være på kandidat-/masterniveau. Det vil sige, at den skal være en overbygningsuddannelse til en bachelorgrad. Adgangskravet er en bachelorgrad. Uddannelsen skal have samme faglige niveau som kandidatgraderne i Danmark.
  • du have ret til SU. Du skal opfylde de generelle betingelser for at få SU - også selv om du ikke ønsker at modtage SU.
  • uddannelsens varighed (normering) være mindst et år, svarende til mindst 60 ECTS-point.
  • du have tilstrækkeligt med SU-klip og/eller slutlånsrater tilbage. Når du starter på din uddannelse, skal du minimum have fem SU-klip og/eller slutlånsrater tilbage til uddannelse i udlandet for hvert halve år, der svarer til 30 ECTS. Hvis du for eksempel søger om udlandsstipendium til en 2-årig uddannelse, skal du være berettiget til mindst 20 SU-klip og/eller slutlånsrater, når du starter på uddannelsen. Dette gælder også, hvis du kun søger udlandsstipendium til en del af uddannelsen. Hvis du søger udlandsstipendium til uddannelser af mere end to års varighed, skal du være berettiget til mindst 20 SU-klip og/eller slutlånsrater, når du starter på uddannelsen. Har du ikke dette antal SU-klip og/eller slutlånsrater, er du ikke berettiget til udlandsstipendium.
  • din uddannelse godkendes. Den uddannelse, du vil læse i udlandet, skal være godkendt til SU og udenlandsstipendium. Tjek om din uddannelse er på Fast Track-listen. Er den det, er den godkendt på forhånd til SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån. 
  • den specifikke kunstneriske/kulturelle uddannelse og uddannelsesstedet (hvis uddannelsen hører til i denne kategori) skal være registreret på listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser
  • du have søgt og være optaget på en udenlandsk uddannelse. Du skal selv søge om optagelse.
  • du betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted.
  • du dokumentere studiefremdrift. Hvis din uddannelse varer i mere end et år, skal du dokumentere studiefremdrift det første studieår. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium til dit andet studieår. At dokumentere studiefremdrift betyder, at du skal fremskaffe dokumentation for, at du har fulgt og bestået de planlagte kurser og eksamener.

Læs mere om udlandsstipendium til hele uddannelser.

Udlandsstudielån kan tildeles, hvis du har ret til udlandsstipendium til din uddannelse, og det tildelte udlandsstipendium ikke dækker den studieafgift du skal betale.

Læs mere om udlandsstudielån.