Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om reglerne for forsinkelse, når du læser i udlandet

Forsinkelse på ungdomsuddannelser i udlandet

Hvis du er forsinket på en gymnasial uddannelse i udlandet, gælder de samme regler for støtte til forsinkelsen som for gymnasiale uddannelser i Danmark. Det er uanset om uddannelsen er inden for eller uden for Norden.

Hvis du bliver forsinket på en ungdomsuddannelse i udlandet, kan du søge om ekstra støtte til forsinkelsen efter de samme regler som i Danmark.

Du kan læse mere om reglerne for studieaktivitet og forsinkelse på gymnasiale uddannelser i Danmark.

Forsinkelse på grund af sygdom eller særlige forhold på ungdomsuddannelser i udlandet

Læs om reglerne for tillæg af klip i forbindelse med forsinkelse ved sygdom og særlige forhold.

Sådan søger du ekstra klip

Hvis du ønsker at søge om ekstra støtte til forsinkelse på grund af sygdom eller særlige forhold til din ungdomsuddannelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet til dispensation om studieaktivitet og sende det til udlandsenheden.

Se hvordan du sender skemaet som Digital Post her.

Forsinkelse på videregående uddannelser i udlandet

Du er forsinket i din videregående uddannelse, når du har brugt flere SU-klip eller slutlånsrater, end det antal ECTS-point, du har nået i din uddannelse (din studiemæssige fremdrift).

Hvis du er forsinket på en videregående uddannelse i udlandet, er der forskel på reglerne for støtte til forsinkelsen, afhængigt af om uddannelsen er i Norden eller uden for Norden.

Videregående uddannelser i Norden

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse i Norden, gælder de samme regler for støtte til forsinkelsen som på videregående uddannelser i Danmark.
Du kan læse her om reglerne for studieaktivitet og forsinkelse i Danmark her.

Videregående uddannelser uden for Norden

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse udenfor Norden, har du som udgangspunkt ikke ret til SU og lån i den periode, du er forsinket.

Du kan kun få støtte i det antal måneder, uddannelsen er fastsat til at vare. Hvis du ikke har fået udbetalt støtte i alle de måneder, din uddannelse er normeret til, fordi du har fravalgt SU i nogle måneder, kan der være tilfælde, hvor du kan modtage støtte i den periode, du er forsinket.

Hvis du bliver forsinket på en videregående uddannelse i udlandet uden for Norden, vil du blive erklæret studieinaktiv, indtil du har indhentet forsinkelsen.

Læs mere om studieaktivitet på uddannelser i udlandet uden for Norden her.

Forsinkelse på grund af sygdom eller særlige forhold på videregående uddannelser

Hvis du bliver forsinket på din videregående uddannelse i udlandet på grund af sygdom eller særlige forhold, gælder de samme regler som til videregående uddannelser i Danmark. Det gælder uanset om uddannelsen er i Norden eller uden for Norden.

Særlige forhold kan for eksempel være tsunami, jordskælv, krig, nedlukning af undervisning på grund af sundhedsmæssige forhold.
Det er en situation, der må karakteriseres som helt uventet, og som den studerende ikke har mulighed for at forudse. Der gives ikke tillæg for forhold, der er alvorlige for den studerende, men som kan karakteriseres som en del af tilværelsens almindelige hændelser og vanskeligheder.

Læs om reglerne for tillæg af klip i forbindelse med forsinkelse ved sygdom og særlige forhold og hvordan du søger her.

Hvornår kan du få tillægsklip?

Du kan kun få tillægsklip, hvis du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået SU.

Du er ikke berettiget til tillæg af klip, hvis du:

 • fravælger din støtte, når du bliver syg
 • lader dig udskrive af din uddannelse

Derudover kan du ikke få tillæg af klip på grund af følgende:

 • manglende bestået eksamen
 • udskudt specialeskrivning
 • forsinkelse på grund af manglende/dårlig tilrettelæggelse af undervisning
 • dårlige vejrforhold for eksempel i forbindelse med pilotuddannelser
 • uforudset vedligehold af materiel for eksempel i forbindelse med pilotuddannelser

Sådan søger du tillægsklip

Du søger om tillæg af klip på grund af sygdom/særlige forhold i minSU. Du kan først søge om tillæg af klip, når forsinkelsen indtræder.

Du skal sende dokumentation for din forsinkelse, efter du har søgt om tillæg af klip i minSU.

Dokumentation ved forsinkelse på grund af sygdom

Når du søger om tillæg af klip på grund af sygdom, skal du sende:

 • kvitteringssiden, du får, når du har søgt om tillægsklip i minSU
 • en udtalelse fra en læge med angivelse af, hvornår du har været syg. Det skal fremgå af lægedokumentationen, i hvilket omfang sygdommen har påvirket din studieaktivitet. Hvis din læge tager betaling for en attest, skal du selv betale for den.
 • dokumentation fra dit uddannelsessted, hvor de bekræfter, at du er blevet forsinket på grund af sygdom. Dokumentationen skal også vise din nye forventede slutdato

Dokumentation ved forsinkelse på grund af særlige forhold

Når du søger om tillæg af klip på grund af særlige forhold, skal du sende:

 • kvitteringssiden, du får, når du har søgt om tillægsklip i minSU
 • dokumentation fra dit uddannelsessted, som viser, hvilken periode du ikke har kunnet studere på grund af de særlige forhold, samt en beskrivelse af de særlige forhold
 • dokumentation fra dit uddannelsessted, som viser den nye forventede slutdato, og at forsinkelsen skyldes de særlige forhold

Du sender kvitteringssiden og dokumentationen som Digital Post via borger.dk til udlandsenheden i styrelsen. 

Se hvordan du sender din dokumentation via digital post.

Læs mere om sygdom og særlige forhold 

Udbetaling af tillægsklip

For at få tillægsklippene udbetalt skal du søge ved at lave en ansøgning om forlængelse i minSU. Hvis du har afbrudt din uddannelse og derfor ikke kan søge forlængelse, skal du give os besked via Digital Post på borger.dk om, hvornår du ønsker tillægsklippene udbetalt.

Udvidelse af SU-klippekortet ved skift af uddannelse

Vi kan udvide dit samlede SU-klippekort på 70 måneder, hvis du på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke kan gennemføre din uddannelse og skifter til en ny. Udvidelsen af din SU-ramme gælder kun til den uddannelse, du skifter til. Læs mere om udvidelse af SU-klippekortet på siden SU-klippekort til videregående uddannelser.

Udlandsstipendium, når du er forsinket

Du kan ikke søge om tillæg til dit udlandsstipendium, hvis du er forsinket på din uddannelse i udlandet.