Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal være studieaktiv for at få SU

Du har kun ret til SU, hvis du følger dit studie planmæssigt.

Der er forskellige regler for, hvornår du risikerer at blive erklæret studieinaktiv, afhængigt af om du læser indenfor eller uden for Norden:

Uddannelse inden for Norden

Der gælder de samme regler inden for Norden, som hvis du læser en hel uddannelse i Danmark. Så længe du opfylder de generelle betingelser for at modtage støtte, må du blive op til 6 eller 12 måneder forsinket (alt efter, hvornår du er starter på din uddannelse), inden du risikerer at blive erklæret studieinaktiv. Du kan læse mere om studieaktivitet i Danmark og uddannelser inden for Norden her.

Uddannelser uden for Norden

Du har ikke ret til SU, hvis du bliver forsinket, når du læser en hel uddannelse i udlandet uden for Norden. Du skal som minimum have opnået, hvad der svarer til 30 ECTS for hver 6 måneder, du har modtaget SU.

Du har kun ret til SU, så længe du følger dit studie planmæssigt.

Er din SU stoppet?

Din SU vil blive stoppet, hvis du erklæres studieinaktiv. Du vil få besked i Digital Post på borger.dk.

Du skal søge SU på ny i minSU, når du igen opfylder kravet om at være studieaktiv og følge studiet planmæssigt. Se hvordan du oploader til minSU.

Læs mere om, hvad det vil sige at være studieaktiv.