Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Kan du ikke få MitID, skal du søge SU og om at få godkendt uddannelser på papirsskemaer

Du skal dokumentere, at du ikke kan få MitID

Du skal sende dokumentation til os fra MitID, der viser, at du ikke kan få udstedt et MitID. Du skal sende dokumentationen sammen med din ansøgning. Dokumentationen er din korrespondance med MitID. Det skal tydeligt fremgå, at du ikke kan få MitID og hvorfor.

Gå til mitid.dk her

Søg godkendelse af uddannelsen på papirskema - når du ikke kan få MitID

Kan du ikke få MitID, skal du søge om at få godkendt uddannelser i udlandet til optagelse på Fast Track-listen på et papirskema.

Skema til godkendelse af ungdomsuddannelse i udlandet til SU, når du ikke kan få MitID

Skema til godkendelse af videregående uddannelse i udlandet til SU, når du ikke kan få MitID

Udfyld et skema per uddannelse, du søger godkendt til SU. Skriv dit cpr-nummer på alle sider, hæft siderne sammen og husk at underskrive skemaet. Send skemaet og dokumentationen til os pr. brevpost med original underskrift.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Uddannelsesstøtte
Udlandsenheden
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Søg SU på et papirskema - når du ikke kan få MitID

Du kan søge SU, hvis din uddannelse er på Fast Track-listen. Se om uddannelsen er på Fast Track-listen her.

Hvis uddannelsen ikke er på Fast-Track, skal du søge om at få uddannelsen godkendt og optaget på listen, se afsnittet ovenfor.

Du skal søge SU på et papirskema:

Ungdomsuddannelse, der er på Fast Track-listen

Videregående uddannelse, der er på Fast Track-listen

Du skal vedlægge dokumentation for, at du ikke kan få MitID, og vedlægge uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på den godkendte uddannelse.

Dokumentationen for endelig optagelse skal vise:

 • dit navn
 • dit uddannelsessted
 • din uddannelsesgrad og den uddannelsesretning, du er optaget på (svarende til den, du har søgt SU til via Fast Track-listen)
 • at, du er endeligt optaget (typisk "unconditional offer") og har sagt ja til studiepladsen - unconditional offer er ikke i sig selv nok
 • datering inden for de sidste 4 måneder
 • præcis startdato (dd.mm.åååå)
 • forventet slutdato (mm.åååå) eller som minimum forventet varighed i måneder
 • at studiet er på fuld tid
 • stempel og underskrift fra dit uddannelsessted (originalt brevpapir kan erstatte uddannelsesstedets stempel)

Se eksempel på et korrekt udfyldt optagelsesbrev (pdf).

Send skemaet og den nødvendige dokumentation til os:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Særlig Uddannelsesstøtte
Udlandsenheden
Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Sådan sender du skemaer og dokumentation, når du ikke kan få MitID

Kan du ikke få MitID, skal du skrive en mail til udland-kontakt@ufm.dk, hvor du oplyser:

 • dit fulde navn
 • din fødselsdato
 • om du har et dansk CPR-nummer
 • hvad din henvendelse drejer sig om

Læs om MitID på mitid.dk.

Er du bosat i udlandet, kan du læse mere om MitID her.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til MitID, kan du finde hjælp og kontakte MitID support her.

Dokumentation, du skal sende

Du skal sende din dokumentation for:

 • Studieaktivitet
 • Afbrudsdokumentation
 • Afsluttende dokumentation

Send dokumentationen til udland-kontakt@ufm.dk - skriv ”Dokumentation for studieaktivitet” i emnefeltet.

Læs mere om dokumentation her.