Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Se på Fast Track-listen om den uddannelse, du vil gå på, allerede er godkendt til SU, eller om du skal søge om at få den godkendt til SU.

Sådan søger du

Du søger om at få en ny uddannelse optaget på Fast Track-listen i minSU under menupunktet ’Søg SU til udlandet’.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik.

Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen. Det kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen og med Digital Post på borger.dk/i e-Boks med oplysningerne i din ansøgning. 

Læs om de 8 krav, en uddannelse i udlandet skal opfylde, før vi kan godkende den til SU.

Upload dokumentation

Når du søger i minSU, skal du uploade nødvendig dokumentation i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade 1 fil per punkt, kan det være nødvendigt at scanne dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

 • dokumentation for, at uddannelsesstedet/-stederne er offentligt anerkendt i studielandet (skal kun uploades, hvis uddannelsesstedet enten ikke er på Fast Track-listen eller er listet uden uddannelser under)
 • dokumentation for, at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet/-landene
 • uddannelsens fagplan, der viser:
  • hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende uddannelsen er normeret til i alt
  • de enkelte fags normering i ECTS/credits eller tilsvarende
  • fordeling af fagene og ECTS/credits eller tilsvarende på hvert enkelt studieår 
 • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende, alle studerende generelt skal være indskrevet per år for at være fuldtidsstuderende (uddannelsesstedets fuldtidsnorm)
 • dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning, hvis der indgår fjernundervisning
 • dokumentation for, hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet, hvis der indgår praktik

Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med behandlingen af ansøgninger.

Oversættelse af dokumentation

Styrelsen modtager som udgangspunkt dokumentation på forskellige sprog, herunder svensk, norsk, engelsk og tysk. Du skal dog være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan få brug for oversættelse af materialet. I de tilfælde er det dig som ansøger, der skal levere en oversættelse. Oversættelsen skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Du kan enten indsende en officiel oversættelse (med dato, stempel og oversætters underskrift), eller du kan oversætte materialet selv og skrive under på tro og love, at oversættelsen er korrekt.

Det originale materiale skal indsendes sammen med oversættelsen.

Søg SU i minSU, når din uddannelse er SU-godkendt

Hvis vi godkender uddannelsen til SU, bliver den optaget på Fast Track-listen, og du vil få brev med Digital Post via borger.dk/i e-Boks om, at du kan søge SU i minSU.

Godkendelsen gælder kun for selve uddannelsen. Du skal derfor selv søge SU.

Godkendelse af kunstneriske og kulturelle uddannelser

Søger du om at få en kunstnerisk eller kulturel uddannelse godkendt til SU, skal du være opmærksom på de særlige kriterier for vurdering af erhvervskompetence inden for det kunstneriske område. Det er kun meget få kunstneriske uddannelser, du kan få udlandsstipendium til.

Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der er godkendt til udlandsstipendium, er optaget på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser. Du kan ikke selv søge om at få godkendt andre kunstneriske og kulturelle uddannelse.

Udlandsstipendium til ikke-trindelte/integrerede uddannelser

Hvis din uddannelse er en integreret bachelor- og kandidatuddannelse, hvor der ikke er et afstigningstrin mellem de to uddannelser, kan du søge udlandsstipendium til den del af uddannelsen, som er på kandidatniveau. Det kræver dog, at omfanget af kandidatdelen af uddannelsen er tydeligt dokumenteret. Læs mere om udlandsstipendium til ikke-trindelte/integrerede uddannelser her.

Særligt for ansøgere uden NemID

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke kan få NemID, skal du søge på et papirskema. Læs mere om at søge om at få ny uddannelse godkendt uden NemID her. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for, at du ikke vil være i stand til at få NemID. Dokumentationen skal komme fra NemID og tydeligt vise, at du personligt ikke kan få NemID.