Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Er din uddannelse ikke på Fast Track-listen, skal du søge om at få den godkendt i minSU. Du behøver ikke være optaget på uddannelsen, før du søger om at få den godkendt.

Se Fast Track-listen her.

Sådan søger du

Du søger om at få en ny uddannelse optaget på Fast Track-listen i minSU under menupunktet ’Søg SU til udlandet’.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, selve uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik. Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen. Det kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen og som Digital Post på borger.dk/i e-Boks med oplysningerne i din ansøgning. Læs om, hvilke kriterier vi lægger vægt på, når vi skal godkende en uddannelse.

Husk at uploade nødvendig dokumentation

Når du søger i minSU, skal du samtidig uploade nødvendig dokumentation i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade 1 fil per punkt, skal du være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at scanne forskellige dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

 • dokumentation for, at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet (hvis uddannelsen finder sted på flere uddannelsessteder, skal der uploades dokumentation for alle uddannelsesstederne)
 • dokumentation for, at uddannelsesstedet er offentligt anerkendt i studielandet (skal som udgangspunkt kun uploades, hvis uddannelsesstedet ikke er på Fast Track-listen, eller er på listen uden godkendte uddannelser tilknyttet)
 • uddannelsens fagplan, der viser: 
  • de enkelte fags normering i ECTS/credits eller lignende, 
  • fordeling af fagene og ECTS/credits på hvert af studieårene og 
  • oplysninger om, hvor mange ECTS/credits uddannelsen er normeret til i alt
 • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller lignende, man skal være indskrevet per år for at være fuldtidsstuderende
 • dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning (hvis der indgår fjernundervisning)
 • dokumentation for, hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet (hvis der indgår praktik)

Søg i god tid

Når alle nødvendige informationer til at behandle din ansøgning er vedhæftet, vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid være 2-3 måneder. Hvis du ikke har vedhæftet alle nødvendige informationer, kan det forlænge behandlingen af din sag.

Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med behandlingen af sager.

Søg SU i minSU, når din uddannelse er SU-godkendt

Hvis vi godkender uddannelsen, bliver den optaget på Fast Track-listen, og du vil få brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks om, at du skal søge SU i minSU.

Godkendelsen vedrører kun selve uddannelsen. Du skal derfor selv orientere dig om, hvilke betingelser du skal opfylde for at få støtte til en uddannelse i udlandet.

Godkendelsen af uddannelsen gælder i fire år fra det tidspunkt, vi foretager den indledende vurdering af, om uddannelsen og uddannelsesstedet er offentligt anerkendt.

Godkendelse af kunstneriske og kulturelle uddannelser

Du søger om at få en kunstnerisk og kulturel uddannelse godkendt til SU og optaget på Fast Track-listen ved at følge vejledningen ovenfor. Ud over de generelle vurderingskriterier skal du dog være opmærksom på de særlige kriterier for vurdering af erhvervskompetence inden for det kunstneriske område.

Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der er godkendt til udlandsstipendium, er optaget på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser (gældende til og med 31. marts 2020) eller udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser (gældende fra 1. april 2020). Du kan ikke søge om at få en ny kunstnerisk og kulturel uddannelse optaget på listen og dermed godkendt til udlandsstipendium.

Udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser udarbejdes hvert andet år (lige år). Den offentliggøres i starten af januar og er gældende fra den 1. april samme år.

Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der bliver godkendt til SU og optaget på Fast Track-listen, bliver godkendt til SU i fire år.

Hvis den kunstneriske/kulturelle uddannelse også er på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, kan den også godkendes til udlandsstipendium. Som beskrevet ovenfor, er uddannelser på listen godkendt til udlandsstipendium for 2 år ad gangen. Det betyder, at du skal være startet på uddannelsen senest den 20. marts i det år, hvor godkendelsen af udlandsstipendium udløber, for at være sikker på, at uddannelsen berettiger til udlandsstipendium. Tildelingen af udlandsstipendium vil i så fald gælde for hele uddannelsen (dog højst 2 år, svarende til 120 ECTS).

Hvis uddannelsen ikke fra start er godkendt til udlandsstipendium, men på et senere tidspunkt kommer på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, kan du sende en ny ansøgning om at få uddannelsen godkendt.