Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få optaget nye uddannelser i udlandet på Fast Track-listen

Se på Fast Track-listen om den uddannelse, du vil gå på, allerede er godkendt til SU, eller om du skal søge om at få den godkendt til SU.

Sådan søger du

Du søger om at få en ny uddannelse optaget på Fast Track-listen i minSU under menupunktet ’Søg SU til udlandet’.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik.

Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen. Det kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen og med Digital Post på borger.dk/i e-Boks med oplysningerne i din ansøgning. 

Læs om de 8 krav, en uddannelse i udlandet skal opfylde, før vi kan godkende den til SU.

Upload dokumentation

Når du søger i minSU, skal du uploade nødvendig dokumentation i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade 1 fil per punkt, kan det være nødvendigt at scanne dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

 • dokumentation for, at uddannelsesstedet/-stederne er offentligt anerkendt i studielandet (skal kun uploades, hvis uddannelsesstedet enten ikke er på Fast Track-listen eller er listet uden uddannelser under)
 • dokumentation for, at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet/-landene
 • uddannelsens fagplan, der viser:
  • hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende uddannelsen er normeret til i alt
  • de enkelte fags normering i ECTS/credits eller tilsvarende
  • fordeling af fagene og ECTS/credits eller tilsvarende på hvert enkelt studieår 
 • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende, alle studerende generelt skal være indskrevet per år for at være fuldtidsstuderende (uddannelsesstedets fuldtidsnorm)
 • dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning, hvis der indgår fjernundervisning
 • dokumentation for, hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet, hvis der indgår praktik

Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med behandlingen af ansøgninger.

Søg SU i minSU, når din uddannelse er SU-godkendt

Hvis vi godkender uddannelsen til SU, bliver den optaget på Fast Track-listen, og du vil få brev med Digital Post via borger.dk/i e-Boks om, at du kan søge SU i minSU.

Godkendelsen gælder kun for selve uddannelsen. Du skal derfor selv søge SU.

Godkendelse af kunstneriske og kulturelle uddannelser

Søger du om at få en kunstnerisk eller kulturel uddannelse godkendt til SU, skal du være opmærksom på de særlige kriterier for vurdering af erhvervskompetence inden for det kunstneriske område. Det er kun meget få kunstneriske uddannelser, du kan få udlandsstipendium til.

Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der er godkendt til udlandsstipendium, er optaget på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser. Du kan ikke selv søge om at få godkendt andre kunstneriske og kulturelle uddannelse.

Særligt for danske statsborgere uden cpr-nummer, færinger og udenlandske statsborgere

Når du sender en ansøgning, skal du vedlægge ekstra materiale:

 • For danske statsborgere uden dansk cpr-nummer: kopi af dit pas, en Tro og love erklæring samt en bopælsattest.
 • For færinger: dokumentation for, at du har boet på Færøerne i mindst to sammenhængende år indenfor de sidste ti år (bopælsattest).
 • For udenlandske statsborgere: en ansøgningen søge om at blive ligestillet efter EU-rettens regler. Det gør du ved at sende skemaet "ligestilling af udenlandske statsborgere, der søger SU til uddannelse i udlandet". Se EU-rettens regler.