Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Kan du dokumentere, at du ikke kan få NemID, skal du søge om at få godkendt den uddannelse i udlandet, du vil tage, på et papirskema

Kan du ikke få NemID, kan du søge manuelt på et papirskema. På skemaet skal du tydeligt angive, hvorfor du ikke kan få NemID.

Ansøgninger om godkendelse kan tage lang tid at behandle, så søg i god tid. Du behøver ikke være optaget på uddannelsen, når du søger om at få den godkendt. Du kan søge om at få godkendt flere uddannelser i udlandet samtidig. Udfyld et skema per uddannelse. Du kan altid følge med i, hvor langt vi er kommet med at behandle de ansøgninger, vi får. Se mere under Status på behandling af sager.

Sådan gør du uden NemID

Du skal søge manuelt på papirskemaet Ansøgning om godkendelse af uddannelse i udlandet til SU og udlandsstipendium - du kan ikke få NemID.

Udfyld skemaet og skriv dit cpr-nummer på alle sider og hæft siderne sammen. Send skemaet og den nødvendige dokumentation til os:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Særlig Uddannelsesstøtte
Udlandsenheden
Bredgade 43
DK-1260 København K