Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Find her nyttig viden, inden du søger om at få en uddannelse i udlandet godkendt til SU

Før du søger om at få godkendt en uddannelse i udlandet til SU, skal du vide at:

 • du skal søge i god tid. Vi modtager mange ansøgninger, så der går cirka 2,5 måneder, før vi kommer til din ansøgning. Hvis vi på det tidspunkt vurderer, at vi har brug for yderligere dokumentation fra dig, går der længere tid, inden vi har behandlet din ansøgning færdig
 • det er dig, der skal sørge for den dokumentation, vi har brug for, for at vi kan vurdere din ansøgning
 • vi ikke kan behandle din ansøgning hurtigere, selvom du allerede er startet på uddannelsen. Du kan følge med i hvor langt vi er kommet med at behandle sagerne her
 • du ikke behøver at være optaget på uddannelsen, når du søger om at få den godkendt til SU
 • du gerne må søge om at få flere uddannelser godkendt
 • cirka 1/3 af alle de ansøgninger, vi får om at få en uddannelse godkendt, ender med afslag. Det er derfor en god idé at have en plan b for, hvad du gør, hvis du får afslag

Krav til uddannelsen

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi, om uddannelsen lever op til de 8 krav, der er for at få en udenlandsk uddannelse godkendt til SU. De 8 krav handler blandt andet om:

 • at uddannelsesstedet og uddannelsen skal være offentlig anerkendt
 • tilrettelæggelsen af uddannelsen – den skal være en hel uddannelse på fuld tid, give erhvervskompetence og ikke være et onlinestudie (fjernundervisning)
 • at uddannelsesstedet og/eller uddannelsen ikke fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål

Se kravene for at få en uddannelse i udlandet godkendt til SU her.

Dokumentation

Du skal som minimum uploade dokumentation for:

 1. at uddannelsesstedet er offentligt anerkendt i studielandet. Hvis uddannelsesstedet allerede fremgår af Fast Track-listen med en godkendt uddannelse, behøver du ikke at uploade dokumentation for uddannelsesstedets offentlige anerkendelse
 2. at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet
 3. uddannelsens indhold (en fagplan og uddannelsesstedets fuldtidsnorm)

Læs mere om dokumentation til din ansøgning her

Oplysninger om uddannelsesstedets og uddannelsens offentlige anerkendelse fremgår ofte af uddannelsesstedets hjemmeside. Du kan lave et screendump fra hjemmesiden og uploade det med din ansøgning.

Fagplanen skal vi bruge til vores vurdering af uddannelsens opbygning og indhold og ikke mindst til at vurdere, om uddannelsen er tilrettelagt som fuldtidsstudie. En fagplan er en oversigt over de fag, der indgår i uddannelsen. Det gælder både obligatoriske og valgfrie fag. Fagplanen skal vise, hvor mange ECTS/credits eller lignende, hvert enkelt fag giver, og hvordan fagene er fordelt på de enkelte år.