Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs, hvordan vi vurderer, om en uddannelse i udlandet er et fuldtidsstudium

Når du søger om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen, skal du dokumentere, at uddannelsen opfylder kravet om at være tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er som udgangspunkt ikke nok, at uddannelsesstedet skriver på deres hjemmeside, at uddannelsen er ”full time”. Det skal underbygges med oplysninger om:

 • Uddannelsens samlede normering i ECTS/credits eller tilsvarende
 • Hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende man skal være indskrevet for per år for at være fuldtidsstuderende
 • Fordelingen af ECTS/credits eller tilsvarende per år i uddannelsen

Når vi vurderer, om en uddannelse er tilrettelagt på fuld tid, foretager vi altid en konkret vurdering baseret på uddannelsens fagplan og gældende fuldtidsnorm.

Sådan definerer vi et fuldtidsstudium

Når vi vurderer, om en uddannelse er et fuldtidsstudium, vurderer vi følgende kriterier:

 • Antal ECTS-point/credits eller tilsvarende per studieår (12 måneder)
  I lande, der har tiltrådt Bologna-aftalen, er en uddannelse tilrettelagt som et fuldtidsstudium, hvis den er normeret til 60 ECTS per studieår, hvilket vil sige 12 måneder. Læs mere om ECTS. Per 1. januar 2019 anser vi kravet om fuldtidsstudium for videregående uddannelser opfyldt, selv om det enkelte studieår er tilrettelagt med ned til 54 ECTS-point. Det er dog en forudsætning, at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår. Det betyder eksempelvis, at en 3-årige uddannelse skal være normeret til minimum 180 ECTS.

  For uddannelser i øvrige lande er det uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer, om der er tale om et fuldtidsstudium.  Fuldtidsnormen defineres i udgangspunktet som antal credits eller tilsvarende, den studerende skal være indskrevet for per år for at være fuldtidsstuderende. Det vil sige, hvis uddannelsesstedets fuldtidsnorm er 30 credits eller tilsvarende per år, skal hvert studieår udgøre minimum 30 credits.

  Antal ECTS/credits eller tilsvarende per studieår skal altid fremgå af fagplanen, som du uploader sammen med ansøgningen.

 • Hvert studieår tæller for sig
  En uddannelse er et fuldtidsstudium, når hvert år i uddannelsen lever op til kravet om 60 ECTS eller tilsvarende. For lande, der har tiltrådt Bologne-aftalen er 54 ECTS-point tilstrækkeligt for at leve op til kravet, forudsat at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår.

  Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som deltidsstudium det ene år og mere end fuld tid de andre år.

 • Sommerferien kan forlænge uddannelsens varighed
  Nogle uddannelser (oftest i Storbritannien) udbydes med to forskellige varigheder afhængigt af, om de starter i januar/februar, det vil sige i begyndelsen af året eller september/oktober, det vil sige om efteråret. Kun i de tilfælde, hvor uddannelsen starter i begyndelsen af året, og hvor sommerferien ligger midt i uddannelsen, vurderer vi, at både den korte og den lange tilrettelæggelse lever op til kravet om et fuldtidsstudium. I disse tilfælde kan vi give SU til hele uddannelsen, det vil sige også til sommerferien i den lange tilrettelæggelse. Der kan kun gives udlandsstipendium svarende til normeringen for den korte tilrettelæggelse.

 • Praktik og studieophold tæller med
  Uddannelsen skal kunne leve op til fuldtidsnormen, også i perioder, hvor der er praktik eller studieophold i uddannelsen. Er en fireårig bacheloruddannelse eksempelvis normeret til 180 ECTS eller tilsvarende, fordi der indgår et års praktik, der ikke giver ECTS eller tilsvarende, kan vi ikke godkende uddannelsen som fuldtidsstudium. En uddannelse på fire år skal i denne sammenhæng give 240 ECTS eller tilsvarende.

Storbritannien

Storbritannien er et af de få lande i Europa, der ikke har indført det fælleseuropæiske credit system ECTS. Storbritannien opererer med deres eget credit-system kaldet CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme ). I Storbritannien er fuldtidsnormen per år 120 CATS på bachelorniveau og 180 CATS per år ved etårige masteruddannelse. For toårige masteruddannelser accepteres minimum 240 CATS for hele uddannelsen. En uddannelse på kandidatniveau i Storbritannien har typisk en varighed på 1 år og opdelt i 120 CATS på undervisningsdelen og 60 CATS for specialet (dissertation).  En uddannelse på kandidatniveau (for eksempel post graduate diploma) på 120 CATS uden dissertation vil kunne leve op til kravet om et fuldtidsstudium.

USA

I USA er fuldtidsnormen per år ofte 24-30 credits på bachelorniveau og 18-24 credits på masterniveau. I din ansøgning skal det fremgå, hvor mange credits hele uddannelsen er normeret til og hvor mange credits, der kræves per år for at være fuldtidsstuderende. 

Som udgangspunkt skal uddannelser i USA leve op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, for at vi vurderer, at de er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er ikke nok, at det er ”full-time studies”, og at studerende på uddannelsen har ”Full-Time Equivalency (FTE)” status.

I lande, hvor ECTS anvendes, er uddannelsens ECTS-normering blandt andet udtryk for arbejdsbelastningen i uddannelsen. Enkelte masteruddannelser i USA lever ikke op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, fordi den samlede arbejdsbelastning i uddannelsesforløbet ikke fuldt ud indgår i beregningen af credits.

Det kan for eksempel være en 2-årig masteruddannelse på 32 credits på et uddannelsessted, hvor fuldtidsnormen er 36 credits (9 credits pr. semester) og ’thesis’ er angivet til 2 credits. Det kan indikere, at den fulde arbejdsbyrde i forbindelse med udarbejdelse af ’thesis’ ikke fremgår af det antal credits, der gives. 
I et sådant tilfælde skal du, når du søger, vedhæfte uddannelsesstedets egne oplysninger, der entydigt dokumenterer, at arbejdsbelastningen i uddannelsen lever op til uddannelsesstedets fuldtidsnorm.