Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs, hvordan vi vurderer erhvervskompetencer inden for det kunstneriske område

I Danmark bliver et begrænset antal studerende optaget på uddannelser inden for det kunstneriske område. Vi stiller derfor også særlige krav til kunstneriske uddannelser i udlandet, når vi vurderer, om de kan godkendes til SU og eventuelt udlandsstipendium. Det er derfor ikke alle kunstneriske uddannelser i udlandet, du kan få SU til, og det er kun ganske få, du også kan få udlandsstipendium til.

De udenlandske uddannelser skal leve op til de samme krav, som gælder for de kunstneriske uddannelser i Danmark for, at vi vurderer, at de giver en erhvervskompetence, der finder umiddelbar anvendelse på det danske arbejdsmarked.

Hvis en uddannelse ville blive udbudt af et af de kunstneriske og kulturelle uddannelsessteder i Danmark, regnes den for kunstnerisk. Uddannelser inden for følgende områder er kunstneriske:

 • Arkitektur
 • Billedkunst
 • Design
 • Film
 • Forfattervirksomhed
 • Konservering
 • Musik
 • Scenekunst

Sådan vurderer vi erhvervskompetence inden for det kunstneriske og kulturelle område

I samarbejde med Kulturministeriet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer vi, om den kunstneriske uddannelse i udlandet giver de samme forudsætninger for at opnå en håndværksmæssig og kunstnerisk basis for at arbejde med en bestemt profession, som er i Danmark.

Vi lægger vægt på følgende for uddannelser på bachelorniveau eller lignende:

 • Uddannelsen skal have en individuel optagelsesprøve, hvor der lægges vægt på kunstneriske kriterier. 
 • Uddannelsen skal have en varighed på mindst 3 år. En forfatteruddannelse skal dog kun have en varighed på mindst 2 år.
 • Uddannelsen skal være sammenlignelig med en dansk kunstnerisk uddannelse i forhold til indhold, niveau og de færdigheder, de studerende tilegner sig.

Vi lægger vægt på følgende for uddannelser på kandidat-/masterniveau:

 • For kandidat-/masteruddannelser lægger vi vægt på, om optagelseskravet er en kunstnerisk uddannelse på bachelorniveau, der lever op til ovenstående kriterier. Hvis studerende ikke bliver optaget på uddannelsen på baggrund af en kunstnerisk bacheloruddannelse, anses uddannelsen som udgangspunkt ikke for at give erhvervskompetence. Kriteriet kan dog på baggrund af en konkret vurdering anses for opfyldt, hvis optagelseskravet er en relevant bacheloruddannelse som for eksempel er nært beslægtet med overbygningsuddannelsen.
 • For forfatteruddannelser på kandidat-/masterniveau, herunder manuskriptforfatteruddannelser, ser vi bort fra, om optagelseskravet er en kunstnerisk uddannelse på bachelorniveau, hvis studerende optages på baggrund en individuel, kunstnerisk optagelsesprøve med vægt på ansøgers talent.

Kunstneriske uddannelser, der bliver godkendt til SU og optaget på Fast Track-listen, bliver godkendt til SU i 4 år ligesom de øvrige uddannelser på Fast Track-listen.

Udlandsstipendium til kunstneriske og kulturelle uddannelser

Det er kun ganske få kunstneriske uddannelser i udlandet, som berettiger til udlandsstipendium. For at uddannelsen kan godkendes til udlandsstipendium, skal den uddannelse være:

Du kan ikke søge om at få en ny kunstnerisk eller kulturel uddannelse godkendt til listen, da denne er udtømmende. Det skyldes, at listen skal afspejle det begrænsede optag af studerende på de kunstneriske uddannelser i Danmark. Listen indeholder derfor kun et meget begrænset antal af de internationale eliteuddannelser, som er optaget efter indstilling fra de danske kunstneriske og kulturelle uddannelsessteder.

Listen gælder for 2 år

Vi reviderer udlandsstipendielisten hvert andet år i samarbejde med Kulturministeriet og Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser. Listen revideres i lige år pr. 1. januar og har virkning fra den 1. april samme år og 2 år frem. Du skal være startet på uddannelsen senest den 20. marts inden udgangen af den toårige periode uddannelsen er godkendt til for at være sikker på, at uddannelsen berettiger til udlandsstipendium. Berettigelsen til udlandsstipendium vil i så fald gælde for hele uddannelsen (dog højst 2 år, svarende til 120 ECTS).

Hvis uddannelsen ikke fra start er godkendt til udlandsstipendium, men på et senere tidspunkt kommer på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, kan du sende en ny ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU.

De kunstneriske uddannelser, som vi har godkendt til udlandsstipendium, er på forhånd vurderet til at give erhvervskompetence.

Når du søger

Du søger om at få en kunstnerisk uddannelse godkendt til Fast Track-listen ved at følge vores vejledning her. Når du uploader al den nødvendige dokumentation, er det vigtigt, at vi kan se af dokumentationen, om uddannelsen lever op til de kriterier, som gælder for om en kunstnerisk uddannelse giver erhvervskompetence.