Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis en uddannelse i udlandet fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål, kan den ikke godkendes til SU. Uddannelsen kan heller ikke godkendes, hvis der stilles krav om, at studerende eller undervisere har en bestemt politisk eller religiøs overbevisning

For at du kan få en hurtigere afklaring af din ansøgning om godkendelse til SU, skal du vedlægge følgende, når du søger, hvis ovenstående beskrivelse passer på uddannelsen: 

  • Materiale om ansættelseskriterier og ansættelsesprocedure for undervisere, herunder om der stilles konfessionelle krav til underviserne, det vil sige krav om, at underviserne tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
  • Materiale om kriterierne for de studerendes optagelse på uddannelsen, herunder om der stilles konfessionelle krav til studerende, det vil sige krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
  • For religiøse uddannelser skal du endvidere vedlægge en detaljeret beskrivelse af de fag, der indgår i uddannelsen

Hvis undervisningen rummer væsentlige elementer af forkyndende art, vil uddannelsen ikke kunne godkendes til SU.

Dokumentation

Du skal bede dit udenlandske uddannelsessted udfylde et dokumentationsskema, som du efterfølgende sender til os: