Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er visse uddannelser i udlandet, som du ikke kan få SU til

Uddannelser i udlandet du ikke kan få SU til tæller blandt andet:

 • uddannelser på deltid
 • uddannelser, som ikke er offentligt anerkendte i studielandet 
 • del af en uddannelse (du kan kun få SU til en hel uddannelse i udlandet)
 • efter-/videreuddannelse, herunder uddannelser hvor der er krav om forudgående erhvervserfaring
 • fjernundervisning (her forstås undervisning, hvor mere end 25% er tilrettelagt som fjernundervisning)
 • ophold som gæstestuderende (non-degree)
 • sprogkurser tilrettelagt for udlændinge
 • suppleringsfag på gymnasialt niveau
 • enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau, herunder A-levels
 • uddannelser på gymnasielt niveau, herunder High School (med mindre her er tale om en godkendt International Baccalaureate (IB)). Du kan læse mere om studentereksamen i udlandet her.
 • grundkurser eller forberedende kurser, eksempelvis foundation courses/preparatory courses (dog mulighed for SU hvis grundkurset indgår som en obligatorisk del af en uddannelse, der giver en umiddelbar anvendelig erhvervskompetence i Danmark)
 • uddannelser, der har et politisk eller religiøst formål og/eller stiller krav om, at den studerende eller undervisere har en bestemt politisk eller religiøs overbevisning 
 • uddannelser, der ikke indeholder tilstrækkeligt antal obligatoriske fag inden for et hovedområde. Det kan for eksempel gælde amerikanske bacheloruddannelser i Liberal Arts/General Studies og nogle uddannelser inden for Multidisciplinary Studies
 • som udgangspunkt rytteruddannelser, det vil sige uddannelser som ridetræner, berider og lignende
 • pilotuddannelser der er opbygget modulart (uddannelsen skal være udbudt og ATO-godkendt som integreret uddannelse)

Enkeltstående kurser

Du kan ikke få SU til enkeltstående kurser.