Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Med et udlandsstipendium kan du helt eller delvist få dækket studieafgiften til den sidste del af en integreret uddannelse, der er på kandidatniveau.

Hvis din uddannelse er en integreret bachelor- og kandidatuddannelse, hvor der ikke er et afstigningstrin mellem de to uddannelser, kan du søge udlandsstipendium til den del af uddannelsen, som er på kandidatniveau. Kandidatdelen skal være startet tidligst den 1. juni 2020.

Du vil tidligst kunne søge udbetaling af udlandsstipendium, når:

  • det er afgjort, hvor stor en del af uddannelsen, der er på kandidatniveau
  • du har dokumenteret, at du har afsluttet bachelorniveau

Søg uddannelsen optaget på Fast Track-listen

Hvis du søger en integreret uddannelse godkendt til at blive optaget på Fast Track-listen, har vi brug for uddannelsesstedets dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der er på kandidatniveau. Du skal i den forbindelse bruge blanketten, på dansk: Omfang af kandidatdelen (ej trindelt/integreret uddannelse) eller på engelsk: Documentation of the extent of an education at Master's level in an integrated education. Vi skal have entydig dokumentation for, hvor mange år og ECTS kandidatdelen udgør. Dokumentationen skal gælde for uddannelsen, som den er udbudt for alle studerende, og det må dermed ikke vise din personlige tilrettelæggelse af uddannelsen.

Da der ikke er et punkt i ansøgningsprocessen, hvor du kan uploade denne dokumentation (i pdf-format), kan du med fordel scanne den sammen med en af de andre filer, du skal uploade, når du søger en uddannelse godkendt. Læs eventuelt mere om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen under de øvrige punkter på denne side.

Det er ikke obligatorisk at sende dokumentationen, når du søger uddannelsen optaget på Fast Track-listen, men det er en fordel at starte tidligt med at dokumentere omfanget af kandidatdelen.

Uddannelsen bliver godkendt til Fast Track-listen, men omfanget af kandidatdelen er ikke dokumenteret endnu

Hvis vi godkender uddannelsen til Fast Track-listen, men vi endnu ikke har modtaget dokumentation for omfanget af kandidatdelen, vil det kun være muligt at søge SU til uddannelsen. Af teksten om uddannelsen på Fast Track-listen vil det fremgå, at man først kan søge udlandsstipendium, når man har dokumenteret omfanget af kandidatdelen og har afsluttet bachelordelen.

Uddannelsen bliver godkendt til Fast Track-listen, og omfanget af kandidatdelen er dokumenteret

Hvis vi godkender uddannelsen til Fast Track-listen, og vi har fået dokumentation for omfanget af kandidatdelen, vil det af Fast Track-listen fremgå, hvor stor en del af uddannelsen (måneder/ECTS) du maksimalt kan få udlandsstipendium til.

Du kan først søge udbetaling af udlandsstipendium, når du har dokumenteret, at du har afsluttet bachelorniveauet af uddannelsen. Det betyder, at når du i minSU søger udlandsstipendium til uddannelsen, skal du samtidig uploade blanketten Afsluttet bachelorniveau (ej trindelt/integreret uddannelse) på dansk eller Documentattion of completion of an education at Bachelor's level in an integrated education på engelsk.

Du skal søge udlandsstipendium i minSU/Fast Track. Det er ikke tilstrækkeligt at sende en mail, om at du ønsker udlandsstipendium.