Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du har mulighed for at få SU til både erhvervsrettede uddannelser og gymnasiale uddannelser i udlandet

I udlandet er det muligt at få støtte til erhvervsrettede uddannelser, der i Danmark ville have været udbudt under betegnelsen ungdomsuddannelse.

Læs om hvordan vi godkender erhvervsrettede uddannelse i udlandet til SU

Derudover er det muligt at få SU til bestemte typer af gymnasiale uddannelser i udlandet, samt adgangsgivende gymnasiale uddannelser i de nordiske lande.

Læs om gymnasiale uddannelser (studentereksamen) i udlandet