Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om SU til en gymnasial uddannelse i udlandet

Når du søger SU til en gymnasieuddannelse i et andet nordisk land, undersøger vi, om gymnasieuddannelsen kan give adgang til videregående uddannelse i Danmark via kvote 1 eller kvote 2. Hvis den giver adgang via kvote 2, stiller vi krav til nogle af fagene. Helt konkret stiller vi krav til fagene engelsk, matematik og det nationale sprogfag. Hvis gymnasieuddannelsen giver adgang via kvote 2, skal du i løbet af uddannelsen have engelsk på et niveau, der svarer til B-niveau i Danmark og matematik på et niveau, der svarer til C-niveau i Danmark. Vi stiller også krav til niveauet af fag inden for det sprog, der tales i studielandet. Niveauet af sproget skal være på det niveau, der giver adgang til videregående studier i studielandet.

Hvis du ikke allerede har en studentereksamen eller en anden tilsvarende eksamen, kan du søge SU til en gymnasial uddannelse i udlandet.

Sådan søger du

Du søger om SU til en ungdomsuddannelse i udlandet via Fast Track-listen i minSU.

Søg i Fast Track (uddannelser, der er forhåndsgodkendt til SU)

Hvis den uddannelse, du ønsker SU til, ikke allerede er på Fast Track, skal du søge om at få den optaget som en ny uddannelse på Fast Track-listen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, hvis det er en studentereksamen uden for Norden, du ønsker at tage, er det udelukkende de uddannelser, der er nævnt under afsnittet ”Uden for Norden”, du kan søge optaget.

Hvis du ikke kan få NemID, skal du søge manuelt.

I Norden

Du har mulighed for at få SU til gymnasiale uddannelser i Norden, det vil sige i Sverige, Norge, Finland og Island.

For at blive godkendt til SU skal gymnasieuddannelsen give adgang til en videregående uddannelse i Danmark, der giver erhvervskompetence, der umiddelbart kan finde anvendelse i Danmark.

Kvote 1 eller kvote 2

Når du søger SU til en gymnasieuddannelse i et andet nordisk land, undersøger vi, om gymnasieuddannelsen kan give adgang til videregående uddannelse i Danmark via kvote 1 eller kvote 2. Hvis den giver adgang via kvote 2, stiller vi krav til nogle af fagene. Helt konkret stiller vi krav til fagene engelsk, matematik og det nationale sprogfag. Hvis gymnasieuddannelsen giver adgang via kvote 2, skal du i løbet af uddannelsen have engelsk på et niveau, der svarer til B-niveau i Danmark og matematikpå et niveau, der svarer til C-niveau i Danmark. Vi stiller også krav til niveauet af fag inden for det sprog, der tales i studielandet. Niveauet af sproget skal være på det niveau, der giver adgang til videregående studier i studielandet.

Kopi af uddannelsesprogram

Når du sender en ansøgning om godkendelse til os, skal du derfor vedlægge kopi af dit uddannelsesprogram med alle fag og heraf skal det fremgå, hvor mange ECTS-points, timer og/eller enheder, hvert fag er normeret til.

Du skal desuden oplyse den nøjagtige betegnelse for den studentereksamen, du vil få. Det vil sige at du skal bruge den svenske, norske, islandske eller finske eksamensbetegnelse.

Uden for Norden

Du kan søge SU til de følgende uddannelser:

  • International Baccalaureate Diploma (IB)
  • Option Internationale du Baccalaureat (OIB)
  • Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne
  • Studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig

Læs mere om de skoler, hvor du kan tage International Baccalaureate (IB) på International Baccalaureates Organisations (IBO) site.

Tilskud til undervisningsafgift

Vil du søge om tilskud til undervisningsafgift ved gymnasiale uddannelser til IB, OIB og Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne, skal du kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ADM.IB.TILSKUD@ktst.dk.

Dit ansvar

For at vi kan behandle din ansøgning hurtigst muligt, er det vigtigt, at du udfylder din ansøgning korrekt og vedlægger alt det materiale om din uddannelse og dit uddannelsessted i udlandet, som vi beder om. 
Det er vigtigt, at du sender fyldestgørende oplysninger om den konkrete uddannelse og det konkrete uddannelsessted. Det er ikke altid nok at henvise til generelle oplysninger eller henvise til oplysninger via links.