Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Vil du læse en hel videregående uddannelse i udlandet, for eksempel en bacheloruddannelse eller en masteruddannelse (kandidatuddannelse), så har du mulighed for at få SU med

Når du skal læse på en hel uddannelse i udlandet, har du, udover SU, mulighed for at modtage de samme ydelser som på en uddannelse i Danmark, samt tilskud til betaling af studieafgifter til uddannelser på kandidat-/master niveau.

Særlige ansøgere

Du skal være særlig opmærksom, hvis du er:

  • Dansk statsborger uden dansk cpr-nummer. I så fald skal du sammen med ansøgningen sende en kopi af dit pas, en Tro og love erklæring samt en bopælsattest
  • Færing. I så fald skal du sammen med ansøgningen sende dokumentation for, at du har boet på Færøerne i mindst to sammenhængende år indenfor de sidste ti år (bopælsattest)
  • Udenlandsk statsborger. I så fald skal du sammen med ansøgningen søge om at blive ligestillet efter EU-rettens regler samt opfylde reglerne om tilknytning til Danmark. Det gør du ved at sende skemaet til udenlandske statsborgere, der søger SU til uddannelse i udlandet.

Se EU-rettens regler