Print Læs højt
Søg Menu
Luk

For at få SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån med til udlandet, skal du, ud over at opfylde de generelle betingelser for at få SU, også opfylde de særlige regler for SU til uddannelse i udlandet

Du søger om SU og eventuelt udlandsstipendium til en uddannelse i udlandet via Fast Track-listen i minSU - læs mere om:

Uddannelse i Norden

Hvis du skal læse på en videregående uddannelse i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland og Island), gælder der samme vilkår som i Danmark i forhold til mulighederne for at modtage SU.

Læs mere om, hvilke regler der gælder for SU til uddannelse i Danmark.

Uddannelse uden for Norden

Hvis du skal læse på en videregående uddannelse i et land uden for Norden, så kan du maksimalt modtage SU i fire år (48 klip).
Hvis du for eksempel tager en treårig (36 klip) bacheloruddannelse i et land uden for Norden, og efterfølgende ønsker også at læse en overbygningsuddannelse i et land uden for Norden, har du kun mulighed for at modtage SU i et år (12 klip).

Det betyder:

  • Du kan normalt få SU i den tid, studiet er normeret til, dog højst i fire år (48 SU-klip).
  • Hvis din uddannelse varer mere end fire år, kan du kun få SU til de sidste fire år (48 måneder) af den normerede studietid.
  • Du kan normalt ikke få ekstra SU, hvis du bliver forsinket
  • Du kan normalt ikke få SU til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når det første år er på niveau med en gymnasial uddannelse eller en lignende almen uddannelse i Danmark.
  • Der gives ikke SU til Freshman Year i bacheloruddannelsen i USA.

Vi regner ikke perioder med lønnet praktik med, når vi normerer en uddannelse.

Når de 48 klip til uddannelse i udlandet er brugt, har du mulighed for at søge om slutlån. Slutlån til uddannelser i udlandet, udenfor Norden, kan i alt gives i 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen.

Læs mere om slutlån.

Ansøgning om udlandsstipendium og udlandsstudielån

Skal du læse en kandidatuddannelse, bliver din ansøgning om SU også behandlet som en ansøgning om udlandsstipendium og udlandsstudielån, hvis du i Fast Track-ansøgningen i minSU sætter kryds i henholdsvis ”Jeg ønsker at søge om udlandsstipendium” og ”Jeg ønsker at søge om udlandsstudielån” (eller tilsvarende på papirskemaet, hvis du ikke kan få NemID).

Hvis du søger en kandidatuddannelse optaget på Fast Track-listen, tager vi altid samtidig stilling til, om den også berettiger til udlandsstipendium.

Læs mere om udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Du skal søge SU til uddannelsen i minSU

En ansøgning om godkendelse af en uddannelse til SU og eventuelt udlandsstipendium er ikke det samme som at søge SU. Hvis du har søgt i minSU om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen, kan du først søge SU til uddannelsen, når uddannelsen eventuelt godkendes til Fast Track listen. Tidspunkt for modtaget SU-ansøgning vil i dette tilfælde blive vurderet til tidligst at være den dato, du har søgt om at få uddannelsen optaget på Fast Track listen.

Søg i god tid

Du kan tidligst søge SU tre måneder før, du starter på uddannelsen, dog ikke i forbindelse med årsskiftet, hvor fristen er kortere. Det vil sige, at du tidligst kan søge SU via Fast Track tre måneder før den måned, du er støtteberettiget fra.

Du kan tidligst få SU fra den måned, vi har modtaget din ansøgning om enten optagelse af uddannelsen på Fast Track eller SU. Du kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du skal søge SU senest den måned, du vil have SU fra og senest 5. december i det år, du vil have SU i. Søger du efter den 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter.

Du kan søge om at få en uddannelse i udlandet godkendt og optaget på Fast Track, selv om du ikke er optaget på uddannelsen.

Hvis du har ventet på at få optaget en ny uddannelse på Fast Track og derfor har været forhindret i at søge SU rettidigt, skal du give os skriftligt besked, når du søger SU via Fast Track. Optages uddannelsen på Fast Track, vil vi betragte din ansøgning som rettidig, og du vil få SU fra den måned du var berettiget fra.

Hvis du skal søge om tilknytning til Danmark, er det SU-ansøgningstidspunktet, der er afgørende for hvornår du kan få SU fra. Læs mere om betingelserne for at få SU herunder tilknytning til Danmark.

%MCEPASTEBIN%