Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du afslutter eller afbryder din uddannelse, skal du dokumentere din studieaktivitet

Hvis du afslutter eller afbryder din uddannelse, skal du uploade dokumentation i minSU for studieaktivitet frem til sidste studieaktive dag. Dokumentationen skal vise, hvilken dato du:

  1. sidst fulgte undervisning på uddannelsen
  2. gik til en eksamen, eller
  3. fik din sidste karakter/din forhåndsgodkendelse

Dokumentationen kan tidligst være dateret den måned, hvor du afslutter eller afbryder din uddannelse.

Uploader du ikke denne dokumentation senest to måneder efter, at din uddannelse er afsluttet eller afbrudt, skal du betale den SU tilbage, du har modtaget siden sidste daterede dokumentation for studieaktivitet.

Du afbryder en uddannelse med udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån

Der gælder særlige regler, hvis du afbryder en uddannelse, hvor du har modtaget udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån.

Læs mere her, hvis du afbryder en uddannelse med udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån.