Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er forskel på, om du bliver forsinket på en uddannelse i Norden eller uden for Norden

I Norden gælder der samme regler som i Danmark. Uden for Norden gælder andre regler.

Uddannelse i Norden

Hvis du er i gang med en videregående uddannelse i Norden, gælder der samme regler som for forsinkelse på uddannelser i Danmark.

Hvis du er i gang med en gymnasial uddannelse i Norden, gælder de samme regler som for gymnasial uddannelse i Danmark

Uddannelse uden for Norden

Videregående uddannelse

Hvis du er i gang med en videregående uddannelse uden for Norden, har du ikke ret til SU i den periode, hvor du er forsinket. Det skyldes, at du kun er berettiget til SU i det antal måneder, uddannelsen er normeret til at vare. Hvis du ikke har modtaget SU i det antal måneder, uddannelsen er normeret til at vare, kan der være tilfælde, hvor du kan modtage SU til din forsinkelse.

Du har mulighed for at søge om slutlån inden for det sidste år af uddannelsen til de måneder, hvor du kommer til at mangle klip. Slutlån til uddannelser i udlandet, udenfor Norden, kan i alt gives i 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen. Slutlånet søger du om i minSU, og du skal samtidig sende dokumentation for studieaktivitet med Digital Post via borger.dk eller fra e-Boks.

Gymnasial uddannelse

Hvis du er i gang med en gymnasial uddannelse uden for Norden, gælder de samme regler som for gymnasial uddannelse i Danmark.

Regler for studieaktivitet på ungdomsuddannelse.

Forsinkelse og udlandsstipendium

Hvis du bliver forsinket i din uddannelse i udlandet, kan du ikke søge om tillæg til dit udlandsstipendium. Du kan kun søge om tillæg af SU-klip og lån samt slutlånsrater.

 

Læs om forsinkelse ved sygdom/særlige forhold