Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om tillæg af klip, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom eller særlige forhold

Du kan få tildelt ekstra klip, hvis du er blevet forsinket på grund af, at:

  • du har været syg (du skal kunne fremvise lægefaglig dokumentation - for eksempel en frihåndsattest - for, at du har været uarbejdsdygtig i en periode på grund af sygdom. Hvis din læge tager betaling for en attest, skal du selv betale for den. Vi kræver ikke en mulighedserklæring)
  • du har været ude for andre særlige forhold, der er så ekstraordinære og uventede, at det - i det konkrete tilfælde - skønnes rimeligt at give tillæg af klip

Du søger om tillæg af klip på grund af sygdom/særlige forhold i minSU.

Bemærk, at du først kan søge om tillæg af klip, når forsinkelsen indtræder.

Forsinket mens du får SU

Du kan kun få tillægsklip, hvis du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået SU. Du skal altså ikke melde SU fra, hvis du bliver syg, og du skal heller ikke lade dig udskrive af din uddannelse. Gør du det, er du ikke berettiget til tillægsklip, når du genoptager din uddannelse.

Du kan ikke gennemføre uddannelsen

Vi kan udvide dit samlede SU-klippekort på 70 måneder, hvis du på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke kan gennemføre din uddannelse og skifter til en ny. Udvidelsen af din SU-ramme gælder kun til den uddannelse, du skifter til.

Dokumentation ved sygdom

Du skal sammen med ansøgningen om tillæg af klip på grund af sygdom vedlægge en udtalelse fra læge eller hospital med angivelse af sygdomsperioden. Det skal fremgå af frihåndsattesten eller lignende, i hvilket omfang sygdommen har påvirket dit studium.

Du skal også vedlægge dokumentation fra dit uddannelsessted, som skal bekræfte, at du er blevet forsinket på grund af sygdom, samt oplyse uddannelsens nye forventede sluttidspunkt.