Print Læs højt
Søg Menu
Luk

To gange om året skal du dokumentere, at du er studieaktiv, hvis du vil undgå, at vi stopper udbetalingen af din SU

Når du får SU til en hel uddannelse i udlandet, skal du dokumentere, at du er studieaktiv. To gange om året - hver 6. måned regnet fra studiestart med SU - skal du uploade nydateret dokumentation, hvori dit uddannelsessted bekræfter:

  • at du er indskrevet og studieaktiv ved uddannelsen (med præcis angivelse af både uddannelsessted og studieretning)
  • at du følger studiet planmæssigt
  • hvornår du forventes at afslutte din uddannelse

Du skal uploade dokumentationen til os i minSU. Hvis din SU starter i september, skal du altså uploade dokumentation hvert år i marts og september.

Du hører som udgangspunkt kun fra os, hvis der mangler oplysninger i dokumentationen.

Hvis du ikke dokumenterer

Hvis du ikke uploader dokumentationen, stopper vi med at udbetale SU til dig. Og du vil muligvis skulle tilbagebetale hele eller dele af den SU, du allerede har fået udbetalt. Dette gælder også, hvis du ikke kan dokumentere, at du har været studieaktiv i en periode, hvor du har fået udbetalt SU.

Formalia

Vi anbefaler, at du bruger en af vores blanketter til dokumentation af studieaktivitet. Husk at blanketten skal være nydateret, stemplet og underskrevet af uddannelsesstedet.

Blanketter til dokumentation af studieaktivitet

Til uddannelser i udlandet der er godkendt til SU:

Hvis du modtager udlandsstipendium til din uddannelse i udlandet, skal du huske at sende kvittering for betalt tuition fee. Du kan med fordel benytte dette skema:

Du kan ikke få NemID

Har du aldrig været registreret i folkeregistret med en dansk adresse, kan du ikke få NemID.