Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted under dit ophold i udlandet, skal du søge om SU til den nye uddannelse, inden du skifter

Hvis din nye uddannelse ikke er på Fast Track-listen i minSU, skal du søge om at få uddannelsen optaget på Fast Track.

Uddannelsesskift

Det er et uddannelsesskift når du:

  • skifter uddannelsessted, også selvom du skal læse det samme på det nye uddannelsessted.
  • skifter uddannelsesretning, også selvom du vælger at læse noget andet på det samme uddannelsessted.
  • ændrer dele af din uddannelse, der betyder at uddannelsen får et andet navn eller en anden varighed, også selvom det på uddannelsesstedet i udlandet er helt normalt at skifte uddannelsesretning i løbet af uddannelsen, og at uddannelsesstedet derfor ikke registrerer, at du har skiftet uddannelse.

Du skal søge om SU via Fast Track

På Fast Track-listen kan du finde de uddannelser i udlandet, der allerede er godkendte til SU og eventuelt udlandsstipendium. Hvis din nye uddannelse findes på Fast Track, skal du, senest den måned du skifter uddannelse, søge om SU via Fast Track i minSU. Ansøgninger om SU via Fast Track behandles normalt inden for 14 dage.

Uddannelsen findes ikke på Fast Track

Hvis uddannelsen ikke er på Fast Track listen, skal du søge om at få godkendt uddannelsen til SU og optaget på Fast Track. Du skal være opmærksom på, at der er cirka 2,5 måneds sagsbehandlingstid på en ansøgning om optagelse af en ny uddannelse på Fast Track.

Hvis uddannelsen kan godkendes, lægges den på Fast Track, og du vil derefter blive bedt om at søge SU via Fast Track i minSU.

Dokumentation for studieaktivitet i forbindelse med dit uddannelsesskift

Vi skal have dokumentation for, hvor længe du har været studieaktiv på den uddannelse, du afbryder. Dokumentationen skal vise den nøjagtige dato for, hvornår du har afbrudt uddannelsen. Dokumentationen må tidligst være dateret i den måned, hvor du har sidste studieaktive dag på uddannelsen. Dokumentationen skal uploades i minSU.

Du er berettiget til støtte til og med den måned, hvor du afbryder uddannelsen, med mindre du afbryder uddannelsen den 1. i måneden. I det tilfælde vil du være berettiget til støtte til og med måneden før, du afbryder uddannelsen.

Dokumentation for studieaktivitet.

SU på den nye uddannelse

Du kan få SU fra den måned, den nye (godkendte) uddannelse begynder, dog tidligst få fra den måned, hvor du søger SU til den nye uddannelse eller har søgt om at få uddannelsen optaget på Fast Track.

Læs også om, hvis du skifter fra en uddannelse, du har fået udlandsstipendium til.