Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Vi skal have besked, hvis du holder orlov eller går i praktik

Det har betydning for din SU, hvis du holder orlov fra din uddannelse eller går i praktik. Derfor skal du give os besked om orloven/praktikken og dokumentere din studieaktivitet.

Orlov

Hvis du vælger at holde orlov fra din uddannelse, skal du straks give os besked via Digital Post på boger.dk/fra e-Boks. Du skal også fravælge SU i minSU for de måneder, du er på orlov.

Har du fortsat orlov, når du igen skal dokumentere din studieaktivitet, skal du kun dokumentere perioden frem til din orlov. Dokumentationen skal du uploade i minSU. Har du været på orlov i hele perioden, siden du sidst dokumenterede din studieaktivitet, kan du nøjes med at give os besked om, at du fortsat er på orlov, ved at du uploader et brev om dette i minSU.

Hvis du genoptager uddannelsen, inden der er gået otte måneder, skal du sende os en dokumentation fra uddannelsesstedet med det præcise starttidspunkt og det forventede sluttidspunkt. Dokumentationen skal sendes til os som Digital Post via borger.dk/fra e-Boks.

Søg SU igen

Du skal søge SU i minSU igen, hvis:

  • orlovsperioden er på otte måneder eller mere, eller
  • du bliver forsinket i uddannelsen i mere end to måneder

Praktik

Hvis du skal i praktik, skal du indsende en kopi af din praktikaftale eller lignende dokumentation. Dokumentationen skal være underskrevet og stemplet af praktikstedet og skal indeholde:

  • Dit navn
  • Startdato på praktikken (DDMMÅÅ)
  • Slutdato på praktikken (DDMMÅÅ)
  • Om der er løn, vederlag, tilskud eller anden økonomisk kompensation i praktikken

Hvis du modtager betaling i forbindelse med din praktik, skal du oplyse os om dette, også selvom der ikke er tale om egentlig løn.

Læs mere om de generelle regler om praktikophold og SU.
Læs mere om uddannelser med lønnet praktik

Send dokumentation ved lønnet praktik

Hvis du skal i praktik i løbet af din uddannelse, skal du straks give os besked via Digital Post på boger.dk/fra e-Boks. Du skal også fravælge SU i minSU for de måneder, du er i praktik.

Er du fortsat i praktik, når du igen skal dokumentere din studieaktivitet, skal du kun dokumentere perioden frem til praktikstart. Dokumentationen skal du uploade i minSU. Har du været i praktik i hele perioden, siden du sidst dokumenterede din studieaktivitet, kan du nøjes med at give os besked om, at du fortsat er i praktik, ved at du uploader et brev om dette i minSU.

Søg SU igen

Du skal søge SU i minSU igen, hvis din praktik er på otte måneder eller mere. Du søger SU i minSU, når du genoptager uddannelsen.

Du skal uploade dokumentation for studieaktivitet sammen med din ansøgning.

Ulønnet praktik

Hvis du skal i ulønnet praktik, skal dit uddannelsessted bekræfte, at praktikken er en integreret del af og ikke forlænger din uddannelse.
Hvis praktikperioden forlænger din uddannelse, skal du kontakte udlandsenheden.