Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Med et udlandsstipendium kan du helt eller delvist få dækket studieafgiften på en række uddannelser i udlandet på kandidat-/masterniveau (overbygningsuddannelse til en bacheloruddannelse)

Hvis din kandidat/master uddannelse er godkendt til SU, kan du søge udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån. Dog skal uddannelsen, hvis den hører under det kunstneriske og kulturelle uddannelsesområde i Danmark, være optaget på listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Betingelser du skal opfylde for at få SU

Op til to år

Du kan få udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån i op til to år, svarende til 120 ECTS-point.

Så længe kan du få udlandsstipendium

Sådan får du dit udlandsstipendium udbetalt

Du kan søge om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med at du søger om SU. Du vil der, foruden dokumentation for at du er endeligt optaget på uddannelsen, blive bedt om at uploade dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point).

Hvis du ikke har en faktura, når du søger SU til uddannelsen, kan du kun søge om SU. Når du senere har en faktura/kvittering, skal du følge ovenstående vejledning og søge udlandsstipendium. Vær opmærksom på, at ansøgning om udlandsstipendium skal være modtaget hos styrelsen inden udgangen af den uddannelsesperiode, der søges udlandsstipendium for.

Strækker din uddannelse sig over flere uddannelsesperioder, skal du kontakte os igen via Digital Post, når det er tid til at få udbetalt næste uddannelsesperiode/rate. Husk at medsende faktura, der viser perioden, du ønsker udbetaling for.

Læs mere om vores krav til hvilke oplysninger en faktura eller kvittering skal indeholde.

Hvis din uddannelse er en ikke-trindelt/integreret uddannelse (en uddannelse, der indeholder både bachelor- og kandidatniveau, men hvor der ikke er et reelt afstigningstrin mellem uddannelserne), kan du først søge udlandsstipendium, når du har afsluttet bachelorniveauet af uddannelsen. Du skal derfor ved ansøgning om udlandsstipendium også sende dokumentation for, at du har afsluttet bachelorniveauet på skemaet Afsluttet bachelorniveau (ej trindelt/integreret uddannelse) på dansk eller på engelsk: Documentation of the extent of an education at Master's level in an integrated education.

Læs mere om udlandsstipendium til denne type uddannelser her.

Så meget kan du få

Udlandsstipendiet har en maksimumgrænse, der svarer til det beløb, et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Hvis studieafgiften på det udenlandske uddannelsessted er højere end de danske satser, skal du enten selv betale resten af afgiften, eller du har mulighed for at søge udlandsstudielån, hvis din uddannelse er startet efter 1. juli 2013.

Skattefrit

Udlandsstipendiet er som udgangspunkt skattefrit. Der gælder dog nogle særlige regler, hvis du modtager legater ved siden af.

Refunderet studieafgift

Hvis du får refunderet hele eller dele af den studieafgift, du har betalt til det udenlandske uddannelsessted, skal du betale udlandsstipendiet tilbage. Dette kan for eksempel skyldes, at du afbryder din uddannelse i udlandet.