Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du afbryder eller afslutter din uddannelse, skal vi have besked

Du skal give os besked, hvis du afbryder eller afslutter den uddannelse, du har fået udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån til. Dit udlandsstipendium er nemlig øremærket til en bestemt uddannelse og et bestemt uddannelsessted og starttidspunkt. Vær derfor opmærksom på følgende:

  • Du skal altid dokumentere, at du ikke har fået refunderet hele eller dele af studieafgiften, hvis du afbryder eller afslutter en uddannelse, du har modtaget udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån til. Kan du ikke dokumentere dette, skal du tilbagebetale det sidst udbetalte udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån.
  • Hvis du afbryder et uddannelsesforløb før tid, vil det tildelte udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån være brugt, med mindre du har fået refunderet (og har tilbagebetalt) hele eller en del af studieafgiften. Læs mere om refunderet studieafgift nedenfor.
  • Hvis du stopper en uddannelse for at skifte uddannelsessted, skal du være opmærksom på, at stipendiet ikke kan flyttes med. Du skal altså søge igen, også selv om du skal læse samme fag på det nye uddannelsessted.
  • Hvis du senere søger om at få udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån igen, vil din ansøgning blive betragtet som en helt ny ansøgning. Søg derfor i god tid, så alle papirerne er på plads, inden du starter det nye sted.

Refunderet studieafgift

Hvis du, på grund af studieafbrud eller øvrige ændringer, får refunderet hele eller dele af den studieafgift, du har betalt til det udenlandske uddannelsessted, skal du betale beløbet tilbage til styrelsen efter reglerne i SU-loven. Har du selv betalt en del af studieafgiften, vil det beløb, du skal tilbagebetale, blive fastsat i samme størrelsesforhold, som det der var imellem udlandsstipendiet, udlandsstudielånet og din egenbetaling, da studieafgiften blev betalt.

Hvis uddannelsesstedets dokumentation viser, at du ikke har fået beløb refunderet, skal du ikke betale udlandsstipendiet tilbage til styrelsen.