Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal blandt andet dokumentere, at du er endeligt optaget på en udenlandsk uddannelse for at få udbetalt udlandsstipendium

En betingelse, for at du kan få udbetalt første rate, er, at du kan dokumentere, at du er blevet endeligt optaget på den udenlandske uddannelse. Det vil sige, at du skal kunne dokumentere, at du har accepteret tilbuddet om at blive optaget på uddannelsen. Du skal desuden vedlægge dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). Der kan ikke udbetales for mindre end 30 ECTS-point.

Hvis du søger udlandsstipendium til kandidatdelen af en ikke-trindelt/integreret uddannelse, skal du læse mere om dokumentation her.

Vi anvender de oplysninger, der fremgår af din faktura til at udbetale dit udlandsstipendium. Dækker din faktura et beløb for et helt år (60 ECTS-points), vil vi tildele dig udlandsstipendiet for hele året på én gang. Vi efterregulerer ikke det udbetalte udlandsstipendium, hvis der senere sker ændringer som følge af eksempelvis ændret kurs eller taxametersats.

Vi sender dig et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks med din foreløbige tildeling, og her vil det fremgå, hvor meget af studieafgiften du maksimalt kan få udlandsstipendium til.

Krav til dokumentationen for betalingen (faktura/kvittering)

Du skal dokumentere den studieafgift, som det udenlandske uddannelsessted opkræver. Dokumentationen skal indeholde:

  • dit navn
  • uddannelsesstedets navn
  • studieretning (den officielle betegnelse på originalsproget)
  • studieafgiftens (tuition fee) beløb
  • datoen for hvornår du skal betale beløbet (faktura), eller hvornår du har betalt beløbet (kvittering)
  • den tidsperiode studieafgiften dækker
  • faktura og kvittering skal være dateret, stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted

Bemærk, at vi ikke kan godtage en kvittering for indbetaling fra en bank.

Derudover er det vigtigt, at dokumentationen tydeligt viser, hvad studieafgiften dækker over. Du skal kunne dokumentere, at udlandsstipendiet kun dækker det, som det danske statsstilskud (også kaldet taxametertilskud) tilsvarende dækker på en dansk uddannelse (undervisning, bibliotek og lignende).

Se eksempel på korrekt udfyldt faktura (videoklip på YouTube).

Se eksempel på korrekt udfyldt faktura (pdf).

Læs mere om, hvilke afgifter udlandsstipendiet dækker.

Blanketter

Dokumentation for studieafgift - tuition fee

Certification of tuition fee

Frist

Har du fået tildelt udlandsstipendium på baggrund af en faktura, skal du efterfølgende indsende en kvittering fra dit uddannelsessted, der viser at studieafgiften er betalt. Kvitteringen skal indsendes senest seks måneder efter, at du har fået dit udlandsstipendium foreløbigt tildelt.