Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få råd og vejledning på uddannelsesstederne

Hvis du søger råd og vejledning om udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der udbyder en uddannelse, der svarer til den, du vil læse i udlandet. Hvis der ikke er et dansk uddannelsessted, der vejleder om uddannelsen, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, du er bachelor fra.

Det kan uddannelsesstedet vejlede om

Du kan få vejledning om:

  • kvaliteten af de udenlandske uddannelser
  • uddannelsesforløbets relevans i forhold til den danske uddannelse
  • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

De danske uddannelsessteder kan ikke vejlede dig i praktiske forhold omkring gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte styrelsen eller det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på.

Se, hvor du kan få vejledning.