Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få råd og vejledning på uddannelsesstederne

Hvis du søger råd og vejledning omkring udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der vejleder om den uddannelse, du vil læse.

Hvis der ikke er et dansk uddannelsessted, der vejleder om uddannelsen, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, du er bachelor fra. 

Er du ikke bachelor fra et dansk uddannelsessted, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der udbyder en uddannelse, der svarer til den, du vil læse i udlandet.

Udbyder dit danske uddannelsessted ikke en uddannelse på kandidatniveau, der svarer til den du vil læse i udlandet, skal du henvende dig til et dansk uddannelsessted, der udbyder en sådan.

Det kan uddannelsesstedet vejlede om

Du kan få vejledning om:

  • kvaliteten af de udenlandske uddannelser
  • uddannelsesforløbets relevans i forhold til den danske uddannelse
  • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

De danske uddannelsessteder kan ikke vejlede dig i praktiske forhold omkring gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på.

Se, hvor du kan få vejledning.