Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Udlandsstipendiets størrelse afhænger af studieafgiften på den udenlandske uddannelse og af de danske satser

Udlandsstipendiet til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau dækker den faktiske studieafgift på den pågældende uddannelse. Du kan dog aldrig få mere i udlandsstipendium per år end det beløb, et dansk uddannelsessted ville modtage fra staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark (siden bevillingsreformen i 2019 omregnet efter fast faktor).

Du kan se satserne i minSU på Fast Track-listen - log ind fra forsiden af su.dk.

Satserne er vejledende

Satserne i minSU er vejledende, og det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der endeligt fastlægger det maksimale beløb, du kan få i udlandsstipendium.

Omregning af valuta

Studieafgifter, der er opgivet i fremmed valuta, omregnes til danske kroner hvis muligt på baggrund af de valutakurser, som Nationalbanken fastsætter den 1. i udbetalingsmåneden eller den første bankdag herefter.

Læs om udbetaling og omregning